donderdag 17 november 2016

gebeurens………..

Lokale nederwereld manifestaties aanschouwen om te komen tot indalen van de nieuwe bovenwereld

 Deze nacht weer eens gemerkt dat de energetica van een oude plek best ingewikkeld zijn kan.  De boerderij bestaat uit twee bouwdelen. Het oudste uit een laat 17e eeuws stenen huis. De bouwheer is van katholieke huize geweest die een relatie had met de heren van Schirnding. Zijn vader heeft geleden onder de godsdienstoorlog die hier nog vrij laat zich manifesteerde als de dertigjarige oorlog. Moet je voorstellen een complete generatie en een groot gebied werd daar getraumatiseerd  zoals nu in het midden oosten!

Elke keer als ik de plek onderzoek merk ik zoals nu een infiltratie van het naastgelegen  moskeeveld in het gebouwdeel dat begin 18e eeuw werd gebouwd en een minder sterk aura heeft dan het stamhuis. Nu is het islamitisch veld in Europa ook besmet met oorlogsgeest/traumatiek en heeft sterkere indringing neigingen. Elke keer moet ik het weer in z’n eigen territorium terugbrengen; terug in je huis plek!

Maar nu ging ik een stapje verder; wat trekt aan in het onverwerkte op deze woonplek, de zogenaamde magneetkracht?  Bij onderzoek kwam het volgende naar voren.  De bouwheer zijn vader had in z’n veld een onverwerkt oorlogsverleden uit de dertigjarige oorlog. Zijn katholiek bezit werd vernietigd waardoor een persoonlijke reactie vrijkwam van negatieve woede.  Dat gaf hij door aan z’n zoon die hier het huis heeft gebouwd en deze onverwerktheid drukt in het lokale veld en vormt een onverwerkte eigenschap  in de ondergrond, die op de een of andere manier opgelost wil worden.

Nu wil ook nog het feit dat in deze lange godsdienst oorlog hier in Schirnding een behoorlijk slachtpartij is geweest bij de pas van Schirnding, de huidige Muhlberg. Vele lokale mannen zijn gedood en dit gebeuren is een meer plaatsgebonden overwerkt oorlogsverleden. Juist op deze berg staat weer de Kindergarten waar m’n kinderen naar de lutherse school gaan. Daar zie je aan de oppervlakte weer de polarisatie tussen geloven; christenen, moslims en on-/anders gelovigen. De school gaat niet altijd intelligent om met deze religieuze verschillen. Bij het laatste Martins feest had je  geen varkensvlees vrije consumptieve voor onze islamitische dorpsgenoten. De traditionele goegemeente kan multi culturaliteit nog niet altijd flexibel vorm geven.

Terug naar het onverwerkte plekverleden.  Territorialiserende verschansing van kwaliteiten op de eigen plek is niet meer de oplossing in deze nieuwe tijd. Elk zijn hokje en geen communicatie meer met anders denkende, is oud gedrag. Je ziet wat dat voor gevolgen heeft in de V.S. waar de trump aanhangers niet begrepen worden door de links-liberale democraten. Men moet wel met elkaar samenleven  op oppervlakte niveau – de midden wereld om verder te komen!  In gaialogische zin dient ook het onverwerkte van  daar en toen het licht te zien en verdient  eigentijdse praktische oplossingen. Laats gaf een collega van me nog het advies. Waarom bezoek je niet traumatische plekken? Nu hebben krachtplekken ook hun eigen traumatische overgangen geschiedenissen die bij bezoek aandacht krijgen maar ga maar eens naar onze Nederlandse concentratie kampen, wat een woord trouwens!

Modern is ook je eigen aandeel te onderzoeken. Zo buiten zo binnen. Ook ik herken de onverdraagzaamheid naar anders denkende in het verleden, waar het stam-denken (tribale bewustzijn) nog groter en het door oorlogsgeweld  gepoogd werd het op te lossen.

Nu dat waren wat  nacht mijmeringen en hinten om in communicatie te komen tussen geloofsgroepen; uitwisselen en het begint met eten/ontmoeten en begroeten op oppervlakte niveau. En het onverwerkte dient ook aanschouwd , herkent te worden  in de nederwereld, anders kan het nieuwe  wat present is in de sferen -in de bovenwereld-  niet indalen.

Lang leve deze tijd met haar polarisatie die vraagt om oplossing van oude traumata, en vooral de eigen aandelen daarin. Ga er tegenaan niet tegen de anders denkende maar  op bezoek bij het eigen onverwerkte en wat zich daar heeft afgespeeld! Anders trekt dat  persoonlijk of collectief in de middenwereld veel aan wat je in deze tijd vooral ziet.

Europa wordt doorspoeld met andersdenkende, die zich hier willen vestigen en vooral ook hun persoonlijke en collectieve onverwerkte traumatiek  meenemen  en neerzetten in de lokale plekken.  Dat geeft veel onrust wat begrijpelijk is. Je inzet is daarom nodig om mee te helpen het op te lossen. Blijf vooral niet in je schans zitten en kies voor een uitdagend  wakker makend samenleven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten