vrijdag 4 maart 2016

Planeet Aarde veranderingen

Herodotus, geboren rond 485 v.Chr.,  heeft in zijn leven de gebieden rond de Middellandse Zee bezocht en ons een uitvoerig verslag daarvan nagelaten.
Met betrekking tot Egypte en meer specifiek in het hoofdstuk; “Ouderdom van het Koningschap in Egypte/Berekeningen over de ouderdom der goden in Egypte en Griekenland/Tijdsduur van de regering van 331 koningen/De loop van de zon.” Kunnen we letterlijk het volgende lezen;
Tot op dit punt van mijn verhaal waren het de Egyptenaren en wel de priesters, wier bewering ik weergaf; zij betoogden, dat van de eerste koning af tot die Héphaistos-priester, die de laatste koning was, er 341 generaties van mensen zijn voorbij gegaan en dat daarin evenveel opperpriesters als koningen zijn geweest. Nu vertegenwoordigen 300 generaties 10.000 jaren, want drie generaties zijn 100 jaren. De 41 generaties die nog bij die 300 komen, leveren nog 1.340 jaren. Zo zou er in 11.340 jaren geen god in menselijke gedaante geweest zijn; maar noch vroeger noch later onder de overige koningen van Egypte was er volgens hen van iets dergelijks sprake geweest. Ze zeiden verder,
 dat in die tijd de zon viermaal buiten het gewone punt was opgekomen, en tweemaal daar was opgekomen, waar hij nu ondergaat, en waar hij nu opkomt daar tweemaal was ondergegaan; maar in die tijd hadden er in Egypte generlei veranderingen plaats gevonden, niet met betrekking tot de voortbrengselen der aarde noch tot de overstroming van de rivier en evenmin wat ziekte of sterfgevallen betreft.” Aldus Herodotus.

Bron; http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/de-wereld-als-wondertol.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten