maandag 23 februari 2015

Voorbij het egocentrisme..hum


Eerst stond de aarde centraal in het westelijke christelijke mensbeeld, het collectivum. Toen werd de mens  in de verlichting –antropocentrisch- en nu staat het individu met zijn egocentrisme centraal.
Wat zou nu de volgende ontwikkeling stap kunnen zijn? Zelfcenterd, Andercenterd, scheppingscenterd of kosmoscenterd? Wat denkt u?

Realiseer je wel dat deze bovenstaande westelijke ontwikkeling een gevolg was van de religie het Christendom en haar kind het kapitalisme/materialisme . De oude cultuur was min of meer en aarde/kosmos/bisosfeer centert, stam centert, individu centert, of is dit een te rooskleurig beeld?
In elk geval kent elke stap zijn beginfase en zijn eindfase van ervaring en misschien zijn we met z’n allen individueel aan het verwerken.

Er is nog steeds een iman die gelooft dat de aarde plat is, een persoon die anderen moedwillig berooft,  duivel belaste despoten die hun volk knechten en wetenschappers die alleen geloven in materialisme …it is a long way……..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten