donderdag 10 september 2015

Herberg Schirnding

“11. Zeg nimmer van iets: 'Ik heb het verloren', maar zeg: 'Ik heb het teruggegeven.' Is uw kind gestorven? Het is teruggegeven. 'Mijn landgoed werd mij ontnomen.' Welnu, ook dat werd slechts teruggegeven. 'Toch was het een slecht mens, die het mij afnam.' Wat maakt het uit, wie de Gever gebruikt om het u te ontnemen? Zolang ge het mag behouden, moet ge ervoor zorgen als voor het bezit van een ander, evenals reizigers gebruik maken van een herberg. “

Bron: encheiridion
Epictetus, Soicijns filosoof uit de 1e eeuw na Chr.; hij leefde van 50 tot ca. 130 na Chr


 en vergeet niet ons crowdfunding project te ondersteunen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten