maandag 9 juli 2018

gaialogische ervaringstochten dit weekend naar bossen en rivier de Waal

Dit weekend ga ik weer op Gaialogische onderzoek ervaringstocht naar verschillende subtiele plekken in het land.
Zaterdag naar de Veluwse bossen en zondag naar de rivier de Waal in Gelderland.

Je bent van harte welkom om subtiel te ontmoeten, 'bij te tanken' en je vooral te laten inspireren door de Grote Natuur!!

Dick van den Dool


1. Bossferen in de bossen bij Ermelo en Leuvenum met ondermeer bezoek aan de Toverberg en Stille Eenzaamheid.

Zaterdag 7  juli, 10.30 – 17.00 uur

Om te ontmoeten:
- de vitaliserende leven gevende werking van bossen  
- de elementaalwezens –verbonden met de natuur- en wat houdt hen bezig
- stilte en ‘toverachtigheid’ als subtiel fenomeen
- Nieuwe kwaliteiten?
- het onverwachte


 “leycentrum  .. de Toverberg in het bos bij Ermelo. In Vleers boek lezen we dat Ermelo in 855 Irminlo heette en dat dat 'verheven bos' betekent. Hoe de Toverberg aan zijn naam is gekomen, blijkt in Ermelo onbekend te zijn. Vleer houdt het op een eenvoudige verklaring: "De naam wijst sterk in de richting van het 'toverachtige' dat op de berg werd waargenomen." Met zijn wichelroede heeft hij de plek uitvoerig verkend. Hij is tot de conclusie gekomen dat het leycentrum zeer sterk is. Het wemelt er volgens hem van de natuurkrachten en in vroeger tijden was de berg een plek voor genezing.”


Verzamelpunt
De Drieërweg; de weg van Ermelo naar Drie. Eerste rotonde rechtdoor en 2 km rijden nog  voorbij de camping de Toverberg. De weg gaat nog omhoog en bij driehoek bord met overstekende fietsers -Bord Schaapskooi- rechts een zandweg met op de hoek een kleine parkeerplaats. Deze plaats is het verzamelpunt.

Met de trein: station Ermelo waar u wordt afgehaald omstreeks 10.00 uur.
S.v.p. wel doorgeven dat u met de trein komt en afgehaald wilt worden!


2. De benedenloop van rivier de Waal; van Waardenburg naar Gorinchem
Zondag 8 juli, 10.30 – 17.00 uur

Thema: Laagland rivier Hydromantie met aandachtspunten;
- subtiele rivier fenomenen langs de Waal
- rivier in zijn lijf of eruit en wat zijn de oorzaken
- kwaliteitspunten langs de Waal
- waterwezens rondom de rivier
- subtiele watervervuiling
- de overgang van de ene riviernaam in de andere: Waal in Merwede 
- het oude samenkomstpunt van Merwede en (Afgedamde) Maas met slot Loevestein
- dat wat langs stroomt

Verzamelpunt: Hervormde kerk in Waardenburg, Dorpsstraat 23

We rijden langs de Waaldijk van Waardenburg via Herwijnen, rivierpont Brakel naar Slot Loevestein omgeving.
Meerijden vanaf station Gorinchem is mogelijk.  Ophalen rond 10.00 uur bij station Gorinchem. S.v.p. wel doorgeven dat u met de trein komt en afgehaald wilt worden!De naam Waal (door de Romeinen Vacalis of Valis genoemd, later Vahal) is van Germaanse herkomst en is een verwijzing naar de vele meanders die de rivier ooit gehad moet hebben (Oudgermaans: wôh = krom). Tijdens de Romeinse tijd is de Waal vermoedelijk al de belangrijkste afwatering van de Rijn geweest. Na de Sint-Elisabethsvloed, toen de Waal een kortere route naar de zee vond, is de Waal zelfs zo veel water gaan onttrekken aan de Rijn, dat de andere mondingsarmen (Nederrijn en IJssel) 's zomers soms vrijwel droog stonden en heel moeilijk bevaarbaar werden. Deze problemen zijn opgelost door het graven van het Pannerdens Kanaal, waardoor de Nederrijn en IJssel meer water tot hun beschikking kregen. 

Het verhaal gaat dat de Waal is ontstaan doordat twee reuzen, broers, lang geleden in Zwitserland zijn begonnen met het graven van de Rijn. 100 jaar later kwamen ze aan bij Lobith, waar ze ruzie kregen. De broers gingen ieder hun eigen weg. De jongere reus groef door aan de Rijn, de oudste schiep de Waal.


Waar Maas en Waal te zamen spoelt
En Gorkum rijst van ver,
Daar heft zich op den linker zoom
En spiegelt in den breeden stroom
Een slot van eeuwen her.
't Is Loevestein. - 't Is Loevestein,
fragment van gedicht van Hendrik Tollens

Algemeen
- bijdrage per dag: 40 euro dan wel naar vermogen
- meenemen; iets om op te zitten, en watt e delen voor een gemeenschappelijke lunch, drinken en een eigen cadeau voor de omgeving
-  voor vragen kun je me bellen op: 0614200028

Deze dag is ook een mooie kennismaking met de leergang Gaialogie, of gewoon als een kennismaking, dan wel een verdieping in het subtiel waarnemen.
En te horen van mijn werkzaamheden, persoonlijke ervaringen en plannen in 2018.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten