maandag 27 juni 2016

Het gewijde kruis in de stad Arzberg met een oud heiligdomArzberg een klein stadje westelijk van Schirnding. Ik rijd er al tien jaar langs of door maar ben het pas nu gaan liefhebben. Leegstaande huizen, verval, en onschoonheid was steeds het beeldbepalende.
Maar nu ben ik na het lezen van een boek over het verleden van de stad eens dieper gaan waarnemen., waardoor mijn kijk is verandert. Wat is namelijk het geval?

- Kruispunt
De plek ligt aan een lange noord-zuid route, de Hohenstrasse,  die langs de bergwand loopt. De oude oost-west route liep noordelijk, nu ook door het dorp is de Alte Strasse. Het vormt als het ware een kruispunt, een kruis.

- Oerberg
De 482 m hoge Oerkalk Kirchberg is het oudste deel en bestaat uit een hoogte die aan de noordwest zijde, westzijde en zuidzijde stijl is en aan de noordoostzijde onderdeel van een bergwand. In het dal loopt een beek de Flitterbach die uitkomt is de Roslau.
De berg bestaat uit  gesteente van de Arzberger Serie bestaande uit Wunsiedler marmer, kalksilicaten, grafietschiefer, phyliet, phylutgrafiet en kwarts. Alles zo’n 450 miljoen jaar geleden gevormd. Geomantisch is kalksteen een kwalitatief zeer goede vestigingsplaats voor mensen. Het nabij gelegen Thiersheim is ook op deze grondslag gebouwd en in Schirnding bevindt deze laag zich in de ondergrond, waar het het grondwater goed basisch houdt.

- IJzer
 In de omgeving komen rijke ijzerlagen voor die al sinds de komst van de Franken in begin 9e eeuw de aandacht trokken. Immers deze bevolkingsgroep had ijzer nodig voor de wapen productie.  De naam Arzberg is afgeleid van deze ijzerhoudende grondsoort , die de aarde rood doet kleuren en mengingen geeft met kalk- en kleisedimenten.  De naam Roterweg in Schirnding en Rothenbach en Rothenberg duiden ook op deze ondergrond kwaliteit. 
Het ijzer werd tot het begin van de 2e W.O. hier nog gewonnen en lokaal waren er veel ijzer verwerkende bedrijven.

- De geologie kent hier dus drie kleuren; rood van het ijzer, wit van de marmer en zwart van de phyliet.

- Kerkpatroniem Maria
Op de Kalkberg stond een laat gotische kerk die een voorganger heeft gehad gebouwd in een Grieks kruis. De in 1268 zelfstandig geworden parochie werd door de Duitse Ridderorde uit Eger gewijd aan Maria Magdalena. Hier de patroonheilige van de bergbouwers.. Arzberg met haar kerk was een Maria pelgrimsoord . De kerk werd in 1430 (Hussitenkrieg)en 1632 (30 jarige Oorlog) beschadigt door godsdienstoorlogen. 
Het oudste reliek van deze kerk is een opmerkelijk Maria beeld met kind uit late 15e eeuw.  Maria staat met een voet op een mannelijk gezicht. Nu bevindt het in de 20ste eeuwse lokale katholieke kerk.

Benamingen
 De benaming ‘Arzberg’ is m.i. 11e/12e eeuws en  wordt in 1268 genaamd ‘in Arzperge’.  De oude gebiedsnaam is m.i. ‘Rotes Gebiet’. 
De Franken hadden op de berg  een steunpunt die op belangrijke wegkruisingen hun weerpunt bouwden bestaande uit een houten burcht vanaf de 9e eeuw tot de bouw van de kerk in de 11e  en in versteende kruisvorm in de 13e eeuw. Later kwam daar dus ook een kerk bij zoals in Schirnding. 

De kerk  is nu een relict van een oude kerkburcht waar in de middeleeuwen een bergkerk fortificatie van is gemaakt. De oude weermuur  uit de 13e eeuw is aan de oostzijde nog goed zichtbaar en laat de oude locale stenen in zijn veelvoud zien.  

Gebruik van de berg in de tijd
Ik herken de evolutie van de benaming van de berg is global als volgt
- vanaf 1600 Kerkberg en is de gehele bebouwd. In begin 21ste eeuw is een deel van de zuidkant vrij gelegd. Een nieuw begin van deze heel makende berg en men betrad de berg met zorg, aandacht en wijding.
- vanaf 1270; Schlossberg
- vanaf 1150 Zilverberg
- vanaf 600 Berg van Goed en Kwaad
- daarvoor tot in de oudheid; Heilige Berg, en onbebouwd

Momenteel heeft het in de luchtsferen een nieuwe indalende kwaliteit die aangesproken kan worden. 
Wordt de nieuwe naam: ‘Berg met de nieuwe mogelijkheden’? Creativiteit i.p.v. de hier steeds weer herhaalde Ritterfesten.  Een plaats voor nieuwe spirituele buitenactiviteiten?

Kwaliteiten gebruiksvormen van de ‘Berg der Gottinnen’.
Een van ouds Heilig/heel makend punt waar in verschillende tijden heiligheid werd beleefd:
- In de Godinnentijd  voor de Karolingische tijd, was het niet bewoond en werd haar natuurlijkheid geëerd in de natuurlijke grotten door vrouwengroepen. Hier leefde aan de oppervlakte de Grote Godin met haar  verschijningsvorm de witte, de rode en de zwarte. De Kelten eerden deze plek als zodanig maar de Slaven in mindere mate. Deze grote Godin is nog steeds present en deelt mee; “Deze plek is altijd een vrouwelijke plek geweest
- de Germaanse groepen hadden hier hun Freya heiligdom  met lindenbomen voor vruchtbaarheid riten. Lindebomen staan nog steeds veel in dit stadje en bergopwaarts vooral bij de 20ste eeuwse katholieke kerk.
- de mannelijk georiënteerde Franken eerden hier hun tegenpool, het vrouwelijke in de vorm van  Maria in haar rode vorm, Maria Magdalena. Maar in potentie had dit een zwarte Madonna plek kunne zijn daar de Zwarte Godin/Isis nog steeds heel present is.
- momentaan is de kerkheuvel vrijwel geheel bezet met christelijke bouwwerken en dat voelt niet erg belevendigt aan. In de tuin bij de Pulverturm is nog een gewijde sfeer te beleven.  De grote godin woont diep in de aarde en de zwarte godin is nog het meest tot aan de oppervlakte manifest. Rode en witte godin zitten ook in de ondergrond.  Diep in de aarde leven de Oerdraken en in de luchtsferen zijn eenhoorns.

Verschillende vloeksferen zijn waar te nemen
- in de luchtsfeer een christelijke banvloek uit 1100  omdat mensen nog steeds het oude eerden. Het was toen een of/of en niet een en/en;; het oude en het nieuwe. 
- in de ondergrond uit 600 AD
Ook is een zegen in de ondergrond uit de 7e eeuw van Ierse missionarissen, die hun centrum in Würzburg hadden.

De heiligheid is nog steeds goed ervaarbaar. Het is te prijzen dat aan de zuidzijde
De bebouwing deels is weggehaald en de bergflank is vrij gelegd. Terrassen met grotten zijn zeer aangename belevingsplaatsen ondanks de kunstenaars vervuiling  die het te extra uiterlijkheid hebben gegeven.


Verbindingen
De Kerkberg had een natuurlijke verbinding met de Kristalberg, de zuidelijk gelegen Kohlberg. Dat is een instroompunt. 
De huidige Kerkberg is een oud acupunctuurpunt  en een uitstroompunt en waard om te bezoeken.  De verbinding met boven ken teen drievoudige basislijn en een verticale kosmoslijn. Op de terrassen aan de zuidkant is de oude rots goed te beleven en enkele grotten zijn daar toegankelijk. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten