maandag 22 juni 2020

Zendmasten zijn de onrust stokers, maar er is wat tegen te doen, door Bewust Verzet!

Regelmatig lees je in de pers dat activisten zendmasten in brand steken al of niet succesvol. In het nieuws kwam vandaag een grote destructieve brand in Rijswijk.
Mijn visie is niet een handelingsdaad maar een subtiele daad van onze grootste kracht: Bewustzijn.

In het subtiele veld is het zeker waar dat zendmasten zeer schadelijk zijn vooral als ze op negatieve punten worden geplaatst en dubbel negatief worden. Elke zendmast is een negatief acupunctuurpunt.
Je kunt ook zeggen dat deze stralingsbronnen in de subtiliteit de elementalen -natuurwezens- verdringen. Ze gaan er gewoon vandaan, daar deze energie niet voedend voor ze is en schadelijk. Aangetrokken worden daarentegen de elementaren, de lagere astrale wezens die niet willen groeien maar nemen, beïnvloeden en soms demonen worden genoemd. Mijn vriend wees me al tien jaar geleden op het fenomeen dat vooral islamitische djins demonen huizen in de zendmasten en meereizen met de zenderstralingen naar de gebruikers die dan weer daar last van krijgen. Dus wees bewust met wat je je verbindt!!!!

Ik was gisteren de 21ste juni op de berg Ochsenkopf in het Fichtelgebirge waar ik subtiel diepteonderzoek doe en oude sporen uit m’n ziele verleden herstel. Daar staat al sinds 1958 een immense 191.5 m hoge radio tv en telecommunicatiemast.  De mast staat natuurlijk op het hoogste punt dat oorspronkelijk het meest heilige punt was. De aetherkrachten zijn daar nu minimaal en zelfs zijn onder in de mast voor de mens negatief uitwerkenden buitenaardsen actief. Ik kon de mast op 400 m naderen toen de berggeest zei: nu terug. Naar beneden gaand neemt de aetherkracht toe van 20 naar 80%.

Vrienden van me hebben een subtiel werkend apparaat ontwikkeld die de 5G en andere elektromagnetische stralingsenergie omzetten. De berg die ik bezocht heeft er nog geen maar alleen het weten, het bewustzijn van dat apparaat en bewuste aandacht door vrienden helpt de berg deze indringende kracht te begrenzen.  De Bergeest stelde me aan de voet van de berg de vraag: heb je het apparaat bij je? Nee. Jammer, doch er is al het één en ander veranderd. De zender is ingepakt, afgeschermd en groeit Licht aan de onderzijde.
De subtiel levende heilige vrouwen vertelden me: Stuk beter dan vorige keer, ontspannener, Bepaalde krachten zijn weggetrokken.
Als ik op een hoofd matriarchale Slangen heiligdom het apparaat visualiseer zie ik de elementalen weer uit de grote stenen komen waarin ze zich hadden teruggetrokken.
Dus je kunt stellen dat in het subtiele de uitwerking van de zendmast narigheid kan worden ingeperkt. Zag ook dat het aura van de zender behoorlijk kleiner was geworden.

Ervaringen op een ander bergplek de Schneeberg bevestigen dat de zendmast zijn destructieve potentie verliest en in een geval zelfs in het tegendeel gaat van een positieve voedende zender tot grote blijdschap van de sferen.

Destructie met destructie in de materie bewerken is geen juiste weg! Het is ook vooral jammer dat de telecommunicatiebedrijven zo weinig bewustzijn hebben over hun uitwerkingsdrift waar ze zeker de karmische rekening voor krijgen in dit leven of de toekomst. Immers zij scheppen en plaatsen willekeurig zonder overleg energie stralende punten die de omgeving negatief beïnvloeden en de verruwing van de mensen samenleving vergroten. Nog sterker, zij zijn vooral hoofd medeverantwoordelijk dat minder bewuste mensen aangezet worden tot destructief gedrag via de elementare bezettingen van de mast en de alom aanwezige ontvangende apparaten. Vanuit een bepaald standpunt bezien kun je ook zeggen dat mensen die aangezet worden tot destructie van een mast, dat ingegeven krijgen van de subtiele elementale werelden. Zij hebben er immers behoorlijk veel last van en vragen om hulp.

Ook subtiel ingestelde mensen hebben veel last van deze fenomenen en voelen het ook als een bedreiging. Mijn raad aan hen is eerst zelfonderzoek te doen waardoor het komt dat ze zo gevoelig zijn op dit punt. Daar kunnen karmische verstrikkingen zitten van werken met krachten ten nadele van mens en natuur.

In elk geval is er nu ‘een apparaat’ dat in de experimentele fase bij particulieren en buitenplekken is geplaatst, voordat het handelswaar wordt. En dat alles is nodig omdat de producenten van telecommunicatie hun taak verslonzen en alleen naar de voordelen kijken en de nadelen wegwuiven! Immers in deze duale wereld waarin de meesten leven heeft alles twee kanten dat materialisten wegwuiven.

Langzamerhand wordt door grote bedrijven ons kwalitatieve leeflandje Neder-land steeds negatiever gemaakt met masten, datacentra, industriele knooppunten, lozingen, wegen, onderwereld steden, bedrijven, een destructieve landbouw en neo liberalen. Dat vormt weer een groot negatief netwerk dat soms overstijgend wordt en nog destructiever uitwerkt. Tijd voor een tegenzet, dat is Werkelijk in bewustzijn verzetten en slaap niet in!

1 opmerking:

  1. Ten eerste goed om te weten dat die mast op een andere berg staat dan de Schneeberg. Ik had dat verkeerd onthouden maar weet nu dus dat ie op de Ochsenkopf staat. Wat je vertelt over het apparaat herken ik. Geen letterlijk apparaat maar puur met bewustzijn stuur ik vergeving voor de onbewuste mensentechnologie die uit nood geplaatst wordt. Er is ruimtetijd ingebouwd voor onze menselijke vergissingswegen en door diep in de ankers van de berg te zakken en niet te vechten tegen de aanwezige realiteit van zendmasttechnologie maar vanuit vergeving de voor de mens noodzakelijke vergissingsruimte te laten wordt de negatieve lading van de mast minder en staan elementalen en elementaren ineens verrassend dichtbij elkaar. Het is vergeving die wonden heelt. Nichts Menschliches ist mir fremd.

    BeantwoordenVerwijderen