zondag 11 januari 2015

riviergif wordt kristalhelder


Al enige tijd maak ik me zorgen over de rivier de Roslau die door Schirnding loopt. In het verleden heeft een chemische firma zware metalen geloosd op dit schone oppervlaktewater, waardoor de rivier met haar slib verontreinigd raakte.

Vandaag keken we beiden naar de rivier en zagen dat de gifslang meerkoppig was en zich uit de rivier verheft. Na enige aandachtstijd werd het gif geneutraliseerd en werd de slang rustiger en loste op. Het hoger zelf van de rivier verbond zich weer met de rivier en het oude evenwicht werd hersteld. Het gif ging de aarde in en de rivier straalt weer als vanouds.  Door de smeltende sneeuw en regenval is de rivier nu dubbel zo breed en bezet deels het rivierdal. Mooi om te zien. Dank alchemisten.

reactie:

Beste Dick,
Dank je voor je jongste bericht over de Roslau. Het is het beschrijven van een gebeurtenis, die me in mijn vroegere werk als doel voor ogen stond. Ik was op het ministerie van (toen nog) Landbouw en Visserij werkzaam als milieuman van de Directie van de Visserijen. Mijn belangrijkste taak betrof de waterkwaliteit in relatie tot het leven van vis en de kwaliteit van de consumptievis. (PCB’s e.d. waren toen ‘hot’)
Uit andere bronnen wist ik al van de wezens, die zich in de natuur bevinden en (voor zover niet van menselijke herkomst) de natuur zelf zijn. Ik zette me (ongezegd aan anderen) in om hen zo mogelijk hun eigen huis, het oppervlaktewater,  weer te kunnen laten bewonen.
In mijn tijd zijn vele maatregelen genomen om oppervlaktewater minder te belasten met afvalwater en dit eerst te zuiveren. Ik heb daaraan via onder meer het (doen) ontwikkelen van normen - waaraan de waterkwaliteit voor vis minimaal zou moeten voldoen - mogen bijdragen.
Wat ik niet uit eigen ervaring in dit leven op aarde weet en beleefd heb, maar wel als zekerheid in me draag, verwoord je in het stukje over de Roslau. Ik ben blij van een nu levende ervaringsdeskundige te horen dat herstel op die wijze mogelijk is en ook daadwerkelijk plaats vindt.
Zo hoop ik ook op herstel van de grote Europese rivieren. Maar – hoewel ze zeker in een aantal opzichten een betere kwaliteit hebben nu, dan in de jaren ’70 en ’80 uit de vorige eeuw – het is nog lang niet zover. En los van chemische verontreiniging speelt ook o.m. de geluidsbelasting een rol.

 P.S. Als extra aandachtspunt voor herstel van stromende wateren kun je dan nog toevoegen, dat de toegankelijkheid van de paaigebieden voor trekvissen van groot belang is.
Door kanalisaties, stuwen e.d. zijn paaigebieden verloren gegaan voor trekvissen.

 A.F.F.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten