zaterdag 10 januari 2015

Subtiele religie terreur dat maar doorgaatDaar is wat los in de wereld  als het gaat om de exoterisch gerichte hoofdgodsdiensten islam, jodendom en christendom. Mijn oude leermeester noemde ze de drie agressieve religies daar ze zich buiten hun territorium dringen en anderen of ze willen of  niet willen bekeren.

Weinig bekend is dat elke godsdienst haar eigen subtiele werelden kent. Zo was voor het Westen het Christendom ook een importreligie die meer dan 1000 strijd   heeft gevoerd om dit  contingent  te veroveren. Ze bezetten de oude heiligdommen en zetten het subtiele energetische landschap naar hun hand. De subtiele lichtkrachten werden uit het landschap getrokken naar de nieuwe centrum plekken en gaven de nieuwe heiligdommen een geleende lichtstatus die de oude Europeanen moest overweldigen, overtuigen. Nog steeds zijn velen gebiologeerd door de kerken, lichtlijnen en lichtpunten maar beseffen niet dat het gebaseerd is op roof en energetische manipulatie.
Ook de godenwereld namen christenen mee uit hun oude rijken en de subtiele wezens, ondermeer de vele engelenrijken uit het oosten met de donkerrijken aangevoerd door ‘de duivel’. In het oude testament wordt toch al gesproken dat de joodse god de joodse stam leidde naar het ‘beloofde land’.  De christelijke god met zijn helpers heeft nu het westelijk contingent bezet. Hetzelfde doet overigens nu de islam die haar moskeenetwerk neerzet, verbindingen legt en zijn djinns haar werk laat doet via ondermeer zendmasten, hoogspanningsnetwerken en windmolens. Deze nieuwe wezenslegioenen zijn geen pretje. In Duitsland woon ik naast een moskee en ik heb heel wat te doen om deze energie buiten me te houden. Het zijn echte indringers. Leerzaam maar niet leuk.

Je treft trouwens in het grote Europese landschap vele oude religieresten aan met hun subtiele wezenswerelden. De oude stammen die trokken zetten namelijk overal hun stempel neer.  Ik vermoed dat in de trek fase van de mens de subtiele wereld nog paste op de plek. In de landbouwfase vond de manipulatie zijn begin om zich te weren en een eigen subtiele wereld scene te gaan zetten.

Het wordt tijd alles dit alles af te  schudden en ze te laten. Deze werelden kunnen alleen bestaan bij onze aandacht gratie. Het wordt tijd weer echt mens te worden.

En hoed je trouwens voor wereldbeelden van elders. Ik zie dat in de fengshui scene waar een chinees denkmodel, een  omgekeerd saturnaal magisch vierkant denken,  op deze werkelijkheid wordt gelegd als zaligmakend. Er zijn overigens meer exotische modellen die imperialistische worden gebruikt.  Dat geeft chaos in het denken  of in het emotionele is het terreur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten