vrijdag 21 juni 2019

G5 geluidstrillingen bewerken die orde of chaos?

"Volgens de overlevering verleidde Orpheus door zijn liederen, die hij met een harp begeleidde, mensen en dieren, maar ook planten, stenen en krachten van de natuur. En in de Bijbel staat dat het door de klank van de bazuinen was dat het leger van de Hebreeërs, onder leiding van Jozua, de muren van Jericho deed instorten. Deze verhalen, ook al zijn ze een legende, doen ons nadenken over de macht van de klank.
Of ze nu afkomstig zijn van instrumenten of van stemmen, geluidstrillingen werken zowel in op fysieke materie als op psychische materie. Dat is de reden waarom instrumentale muziek en zang zo'n grote rol hebben gespeeld en nog steeds spelen in zoveel culturen en beschavingen. Ze inspireren tot gevoelens, ze geven een stimulans; ze kunnen zich zelfs meester maken van je hele wezen alsof je ziel uit je lichaam wordt losgerukt. Sinds onheuglijke tijden weten mensen hoe ze de krachten van klanken moeten gebruiken, de enen om orde en harmonie in de harten en zielen te scheppen, de anderen om er chaos in op te wekken en hartstochten te ontketenen. Doe dus moeite om je bewust te worden van de effecten die geluiden op je hebben."


Omraam Mikhaël Aïvanhov

Geen opmerkingen:

Een reactie posten