maandag 23 december 2019

Wat een menselijke technische CHAOS komt er op ons af uit de Ruimte

De aardesferen worden momentaan extra geïnfiltreerd door menselijke keuzes.  Alle ruimtereizen hebben er al voor gezorgd dat er tenminste 500.000 deeltjes rond onze planeet draaien en naar het zich laat aanzien in 2015 meer dan 2 miljoen.

satellieten waan- zin
Rond deze planeet draaien momentaan tenminste 5294 satellieten en dat worden er heel, heel, veel meer. 53.000 Nieuwe 5G satellieten komen erbij en die plannen zijn niet meer te stoppen. En dat zijn alleen de cijfers van de eerste wereld. Niet bekend is wat China, Rusland en India en andere landen voor plannen hebben met telecommunicatie.
Van wie zijn deze nieuwe ongeveer 53.000 satellieten:
-       Iridium: 66 in 2018 gelanceerd
-       One Web: 4540 satellieten (6 gelanceerd 27.2.2019)
-       Boeing: 2956 satellieten
-       SpaceX (Musk c.s.): 12.0000 satellieten (+ nog eens 30.0000)
-       Telesat Canada: 117 satellieten
-       Amazon: 3000

Wat deze overloodt aan infiltraties is de meest heilige beschermingszone van deze planeet met ons gaat doen, laat zich raden. Effecten op de gehele biosfeer inclusief mensen. Het gaat om extra belasting van 100.000 x!!

Bepaalde cijfers laten zien wat er gebeurde toen in 1998 Iridum 66 satellieten voor satelliettelefoons in de atmosfeer bracht.  In de volgende twee weken steeg het aantal doden in de VS met 4 – 5%, elektro sensitieve mensen kregen wereldwijd last van pijn in de borst alsof ze een hartaanval krijgen, mes gelijke steekervaringen in het hoofd, bloedende neuzen en astma aanvallen. En vele vogels verloren hun oriëntering.

Persoonlijk verhaal wat het deed
Ik reed in oktober naar Nederland en had heel veel last van de rechterzijde van m’n gezicht, jeuk en druk. Ik kon op dat moment geen inzicht krijgen van de oorzaak. Die morgen trof ik mijn ware vriend en hij zei gelijk de geest van 5G doet haar werk. En waarom daar vroeg ik hem? Daar was een oude vorig leven wond van een hete pekbelasting die bij de bestorming van een stad over dat deel van m’n gezicht was gelopen. Ah. Dank je wel 5 G-geest, je maakt een oud stuk in me wakker, dacht ik op dat moment. En weg was de last.
Vanuit een bepaald perspectief gezien maken we mensen onbewust steeds belastingen die ons weer treffen om reeds getroffen delen in het bewustzijn te brengen.
Het zal de komende jaren veel druk worden met menselijke klachten door al die satellieten en de planeet, die zal haar eigen reactie geven. Om maar niet te spreken wat het met het levende planeetsysteem gaat doen.

Men creëert chaos rondom onze aarde en u en mijn mening wordt niet gevraagd. Wel heb ik als elektro sensitief persoon te dealen met deze belastingen. En de ahrimanische mensen die het veroorzaken en zij die meedoen krijgen te maken met de reacties van de subtiele werelden die niet mals zijn en doorwerken in hun tijd en ruimte.       

En wat kun jij doen: protesteer tegen 5G, weiger een 5G telefoon, voer alleen gesprekken via vaste lijn als je op kantoor zit, en gebruik de mobiele telefoon alleen als het echt nodig is. En die electro auto's van die Musk...donotdoeit!!!!

 De ‘fysieke stroom’ van zoet naar zout en van boven naar beneden
Dit bloedsysteem van de aardehuid voert de van boven komende waterstromen weg aangevoerd via grotere Watersystemen die via verdamping op het aardoppervlak de gassen in de hogere lagen brengen en door de ijle sferen worden bekrachtigd en gereinigd en afgegeven als ijs, sneeuw, regen. Deze grote kringloop ondervindt momenteel schade door de 'frequenticering' van de atmosfeer door mensen met zendmasten, radar, satellieten. Als zo dadelijk veel satellieten worden gelanceerd voor het nieuwe 5G netwerk zal de kristallisatie van deze waterkringloop in gevaar komen en zal het reinigend vermogen dat Water geeft in ons mensensysteem aanzienlijk verkleinen; de kristallisatie stopt en daarmede…..

-       Claire Edwards speaking at a seminar in Oslo, Norway, on Saturday 26 October 2019. Elon Musk has now applied to the Federal Communications Commission for permission to launch a further 30,000 satellites into Earth orbit, bringing the current total to 53,000 (October 2019). With the issues of space debris and weaponization being the two major issues of concern at the UN year after year, this is a mad enterprise, especially when NATO intends to declare space a domain of warfare in December 2019. We stand at the brink of extinction if we do not stop the madness.
 Bron:
http://5g-emf.com/claire-edwards-the-madness-of-putting-53000-5g-satellites-in-space/?fbclid=IwAR0nVUE0R_hlQ1Zwd1yB5TBuF74Q7u_IdY2digPfEOS2DD1Bv3WA4zbw1F8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten