dinsdag 12 mei 2015

Wat gedachten over een ervaringBij subtiel onderzoek kunnen verschillende valkuilen optreden waardoor je in een ervaringsketen kan komen.
Dit ervaringsveld  van de eigen ervaring bestaat tenminste uit de volgende aspecten:

- de zelf ervaren werkelijkheid van de impuls van buiten, die onbewust gezocht wordt door het eigen zoek system. Binnen bepaald buiten; Een baring van werkelijkheidsbeleving vanuit de eigen ziel, persoonlijkheid.

- de ervaring die gestuurd wordt door een beleefde werkelijkheid die je een ervaring geeft. Dat kunnen wezens zijn die je aanzetten tot de aangestuurde werkelijkheid beleving. “Ik heb trek in”, ja maar wie heeft er in of om je werkelijk trek?.
Dat kan zo ver gaan dat een macht de mens een werkelijkheid laat ervaren die het ons of de persoon graag laat ‘zien’ om daar voordeel van te hebben;

- de ervaren werkelijkheid van projectie van een object van buiten; de aangehechte projecties die een geprojecteerde werkelijkheid geven;

- de ware aard van de werkelijkheid; de ‘feitelijke werkelijkheid’.


Bij het delen van ervaringen wijs ik vaak op de herkomst, de bron van de ervaring. Dat kan inzicht geven hoe in feite een menselijk systeem functioneert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten