woensdag 17 mei 2017

Herenrechten over lichaam

Gebruik en misbruik zijn begrippen over interacties die de mens beoordeeld. Beoordeling vanuit de persoonlijkheid en niet vanuit een diepere laag. Het misbruik van nu is deels te begrijpen vanuit het gebruik uit een andere tijd in dit leven of een ander leven. Ook heeft het een collectief gegeven waar de een meer een kanaal is dan de ander. Dat wat de mens dader noemt is in de geesteswetenschap vaak een zwak ik met een zwak drift beheer gegeven.

Hoe kom ik hier op?

In de geomantie is getalskunde met haar uitwerkingen een belangrijk gegeven; 1 en 1 = twee en wordt drie, het kind. Vaak blijven de twee polen op zich en bleven in hun eigen kracht en mengden niet. In deze tijd zie je enerzijds polarisatie en anderzijds ook poolwisseling  -ander geslacht zijnd- en poolmenging.

Afgelopen zaterdag was ik met een leergang groep op landgoed Waardenburg.  En plek waar in de 13e eeuw twee tempeliers de plek initieerden voor de ridder Raoul Chattilion, later meer bekend als Rudolf de Cock. Gevlucht uit het zuiden waar hij  een groot conflict had met de koning Lodewijk de Heilige door eens zijn hof garde te vernietigen.
 Zij zochten  voor deze moedige ridder de juiste plek voor het eerst houten motte kasteel vlak bij een rivierloop van de Rijn.  ‘Verbouwden’ volgens de toenmalige inzichten op een zon/maanplek krachtplek waar deze twee polen uit elkaar werden getrokken door een geologische breuk.  Binnen de motte was het goed toeven maar erbuiten niet dat de toenmalige ‘onderdanen’ zodanig ervarend dat ze wel wegbleven.

Het archetype van een kasteel is overigens niet de allervriendelijkste vestigingsplaats voor een relatie. Hoge liefde als in Occitanië kun je in dat grensgebied tussen Holland en Gelre in een nog vrij en dynamisch riviergebied niet aantreffen.

De oorspronkelijke Godinnenplek werd geknecht en in de loop van de tijd door magie en alchemie pervers gemakt en nu voorzien met Kundrievrouwen en Klingsoor kwaliteiten.
Toen het kasteel in 1574 op Paasavond in brand werd gestoken na een beleg  werd de zwarte weduwe, de Habsburgs gezinde Catharina van Gelre afgevoerd.  Het Spaanse garnizoen van elite rijders en landverraders vonden een bloedig einde door de haat van de geuzen. 

Ik vroeg een onderzoeker van de kasteelgeschiedenis of hij wist of de relaties op de burcht harmonieus waren. Hij wist daar geen antwoord op te geven wel dat vrouwen altijd wel een belangrijke rol hebben gespeeld.
In elk geval als het om verbinding van de twee polen gaat had je de volgende mogelijkheden;
- rituele bevruchting dat de tempeliers aan het eind van hun opdracht van ridder de Cock [haan] op de plek toepasten bij volle maan als initiatie

- gebruiksrelatie waarbij elke pool in zijn eigen polariteit bleef en je niet bekommerde om empathie en/of het  bij elkaar komen

- magische relatie en seks op magische momenten als maantijden en menstruatie momenten, dat door de lokale adel vooral op Waardenburg zal zijn bedreven in hun hang naar alchemie en magie

- hoofse en liefdevolle relaties zijn heel schaars in adel (lees ‘edel’) land en kwam wel voor in de spirituele tradities tussen priester en priesteres. Soms op een neutrale plek in het midden van een rivier, het neutraal eiland die nog veel voorkwamen in de ongetemde rivierdalen

- ontkrachting door verkrachting en onderdrukking kwam veel voor in de lokale oorlogen die het gebied teisterden

- na de geslachtsdaad de man of vrouw offeren kwam sporadisch voor maar is historisch bekend  bij de hogere adel vooral elders

- zelfliefde zonder interactie met een tegelpool wat in feite een relatie is met lustwezens, incubi of secubi en nog steeds vrij veel voorkomt

- en de oude recht relatie gebaseerd op hiërarchie.
Vasili Polenov: Le droit du Seigneur (1874); een oude man brengt zijn dochters naar zijn landheer.

Gegevenwaardig zijn de feiten die de lokale onderzoeker over de laatste adellijken in Waardenburg en het nabijgelegen Neerijnen meldt.  Het  Droit de seigneur of herenrecht, ook wel jus primae noctis (letterlijk: recht van de eerste nacht) is het vermeende middeleeuwse    recht van een feodale landheer om de maagdelijkheid te nemen van de dochters van zijn lijfeigenen of horigen, aan de vooravond van hun huwelijk. Een recht dat de heren van Neerijnen, het geslacht van Palland nog in de jaren 1900 – 1920 uitoefende op haar ‘onderdanen’, daar het hele dorp hun eigendom was.  Het zal niet voor niets zijn dat ze daar nog steeds een hekel hebben aan deze ‘edelen’ en andere vormen van onderdrukking.  Mijn info bron vertelde ook dat bij een begrafenis van een adellijke telg in de kerk de nazaten met de vinger konden aanwijzen; dat is een kind van jonker die en die van die.  Misbruik van een hiërarchische relatie is zo oud als de mensheid en beheersing van het driftleven in de adel is nog steeds een zwak punt. Ook de baron van Heukelum was nog niet geheel bevrijd van dit oude gebruiksrecht, wist mijn bron te vertellen. Koning Willem 3 was ‘bevriend’ met de freule en kwam in de omgeving van Waardenburg ook regelmatig op bezoek. Tja die koningen!


Je hoort tegenwoordig veel over misbruik in de kerk, nu ook in de sport en bij koningen als in ons koningshuis maar je hoort heel weinig vanuit adellijke kringen, de oude krijgerskaste in het middeleeuwse driestanden samenleving naast de biddende en de werkende.
Toen ik een tijdje in die kringen verkeerde viel me op dat vreemdgaan daar meer geaccepteerd wordt dan in burgerlijke kringen


Vraag; wie weet aan welke heilige de kapel van het kasteel Waardenbrug werd gewijd. Het moet waarschijnlijk een vrouw zijn. Van Loevestein is bekend dat de kapel gewijd is aan Catharina. Wadenooyen, Amerzoyen en Neder Hemert hadden ook een kapel.  Waardenburgs kerk was gewijd aan Johannes de Doper wat begrijpelijk is bij een waterrijk gebied en Neerijnen Petrus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten