zondag 15 april 2018

juiste Amerikaner?

'Der amerikanische Freund
Von Voltaire gefeiert, von Goethe verehrt: William Penn war der Urvater der amerikanischen Freiheitsideale und ein Vordenker der multikulturellen Gesellschaft. 300 Jahre nach seinem Tod sind seine Ideen aktueller denn je.'

Frieden mit den Ur-Amerikanern: Benjamin Wests Gemälde von 1772 zeigt William Penn 1682 in Verhandlungen mit Lenni-Lenape-Chief, Tamanend. © Bridgemanimages


William Penn (Londen, 14 oktober 1644  Ruscombe, Berkshire, 30 juli 1718) was de stichter van de Engelse kolonie 'Provincie Pennsylvania' in Noord-Amerika, waaruit later de Amerikaanse statenPennsylvania en Delaware ontstonden.
Penn was de zoon van admiraal William Penn en Margaret Jasper, dochter van een Rotterdamse koopman.
Koning Karel II droeg op 4 maart 1681 een groot gebied ten westen en zuiden van New Jersey over aan Penn om zodoende een schuld af te lossen die hij had aan Penns vader. De overdracht omvatte onder meer gebieden van de voormalige koloniën Nieuw-Nederland en Nieuw-Zweden  (Wiki)

http://www.zeit.de/2018/16/william-penn-philosoph-freiheitsideale-multikulturelle-gesellschaftGeen opmerkingen:

Een reactie posten