zaterdag 21 april 2018

Info: ‘De jonge, witte man in crisis’De Canadese psycholoog Jordan Peterson is wereldwijd de belangrijkste pleitbezorger op de ‘vijanden’ van mannelijkheid.   Hij verzet zich  fel tegen politieke correctheid, postmodernisme, identiteitspolitiek en doorgeslagen feminisme.  Deze week verscheen de Nederlandse vertaling bij Prometheus van zijn bestseller ‘12 Rules for Life: an Antidote to Chaos.

Aldus The New York Times-columnist David Brooks behoort hij tot ‘de meest invloedrijke publieke intellectueel in het Westen’.

Nieuwe mannelijke waarden die opkomen in rechtse kringen zijn: geloof in de natiestaat, waardering voor traditie en geschiedenis, het eerbiedigen van helden en het gevoel hebben dat je  vanuit de underdogpositie je mening verkondigt. Peterson is sinds eind 2016 de belangrijkste pleitbezorger van de jonge, witte man in crisis en vooral ook via Internet/youtube zijn lezingen verspreid.
Enkele begrippen in deze scene:

- De ‘boze blanke man’ geldt in rechtse kringen als een geuzennaam

-  Peterson zijn boodschap : ‘clean up your room’ – samengevat: werk eerst aan jezelf voordat je anderen de les probeert te lezen – zou hij jongemannen juist behoeden voor ressentiment jegens anderen, lees vrouwen- en minderhedenhaat.
mannen kregen het algemeen kiesrecht in 1917 en vrouwen in 1919

- ‘gendernazi’s’; zij die genderneutraal beleid afdwingen door feministen en hun handlangers, de laatste als het een man is  door Peterson bestempeld als ‘Sneaky’

- ‘cuck’,  dit alt-right-scheldwoord voor een zwakke, feminiene man.

- social justice warriors (sjw’s), een scheldnaam voor ‘verbeten’ linkse activisten ( ‘dwaalleer’ volgens Peterson)  die met hun doorgeslagen feminisme, genderneutraliteitsgedram en wittemannenprivilege-beschuldigingen het politiek en cultureel discours zouden domineren (Peterson).
Wereldwijd woedt sinds een jaar of vijf online en offline een hevige cultuuroorlog/kruistocht, waarbij een internationaal cohort van witte jongemannen slag levert met sjw’s. Peterson is op de golven van deze richtingenstrijd boven komen drijven als hun leidsman.

- ‘manosphere’ Een onlineverzamelnaam voor sites, blogs en fora voor versiercoaches en men’s rights activists (MRA), die strijden voor gelijke juridische berechting van mannen in scheidings- en voogdijzaken. In dit mannendomein leeft het idee dat de man juridisch, economisch en op de liefdesmarkt wordt gedwarsboomd door het feminisme

- ‘sexodus’ Deze mannen geven vrouwen de schuld van alles en willen letterlijk niets meer met hen te maken hebben. Voor seksueel contact wenden ze zich tot de seksrobot – of elkaar.

- ‘Jongens voelen zich gecastreerd’, zegt emeritus hoogleraar  en psychiater Frank Koerselman. Hij signaleerde de onvrede onder jongemannen al in zijn boek Wie wij zijn uit 2017. Het fanatieke gelijkheid denken is volgens Koerselman gedoemd te mislukken, omdat mannen en vrouwen nu eenmaal verschillend zijn. De psychiater noemt een voorbeeld. ‘Mannen willen domineren. Zodra de verhoudingen 50-50 zijn in een beroepsgroep, vertrekken de mannen. Dat zie je bij de studie geneeskunde, dat zie je bij de rechterlijke macht.’
Het patriarchaat is afgeschaft, de vader is geen voorbeeld meer. Maar als mannen hun gezag verliezen, nemen ze geen verantwoordelijkheid meer. Dan zoeken ze hun toevlucht tot elkaar, tot criminaliteit, tot alt-right.’ Hij ziet een tegenbeweging opkomen die ‘de sterke man’ omarmt.

- de vrouw is ‘hypergamisch’: zij neigt naar een man die een hogere maatschappelijke status heeft dan zijzelf (Tom Gorny van Masterflirt – het bedrijf traint mannen in hun ‘persoonlijke groei’ en succes met vrouwen)

- Een radicalere variant van deze ‘som’ – de ‘blanke man’ zal letterlijk verdwijnen door een desastreus verbond van sjw’s, feministen, moslims en Afrikanen. (gedachten in alt-rightscene)
- Extreem-rechts is altijd vermengd geweest met het mannelijkheidsideaal, met de cultus van de krijger’ (Jelle van Buuren, terrorisme- en extreem-rechtsdeskundige)
- ‘certificerende actor’ – iemand met een gezaghebbende positie die extreme ideeën uit de marge legitimeert en normaliseert. Peterson, Donald Trump of Thierry Baudet
Ik hoop dat dit alles niet de poorten opent voor de onderdrukking van anderen. Ook al is mogelijk alles een gevolg van de gescheiden opgegroeide mannen /kinderen die opgevoed zijn door feministische moeders en vrouwelijke opvoeders in een doorgeslagen vrouw-man verhoudingen samenleving. Of een tijdgeest fenomeen waarbij polariteiten in de breedst mogelijke zin toenemen.
Tijd om meer stil te staan bij de eigentijdse rol van man en vrouw in deze tijd zonder regressief of reactie cultusgedrag van man-vrouw verhoudingen!

Bovenstaande teksten aangehaald uit artikel “De boze witte man wil zijn mannelijkheid terug’ van Hassan Bahara 21 april 2018 in de VolkskrantGeen opmerkingen:

Een reactie posten