zaterdag 14 april 2018

diverse inzichten

Afgelopen weekend onderzocht ik verschillende gaialogische fenomenen en het volgende kwam op m’n pad:

-   kustdraken bij een  yang punt, die nog niet eerder door mensen in deze tijd zijn ontmoet. Ze lijken op een salamander met een lange staarten in de aarde leeft een draken cel populatie.  Ze kunnen vliegen en zwemmen. De voeding halen ze uit de zee-aether. En ze bewaken het uitstroompunt. In het verleden hebben ze wel samengewerkt met mensen op schepen om land te vinden. Woonden eerder meer westelijk maar door het opschuiven van de kunstlijn reisden ze mee.

- een eigentijdse nieuwe sfeer als een veld boven de aarde. Dit kwaliteitsveld is verbonden met het centrum van de Melkweg, Een immense verbinding met het geheel.  Interessant dat  de actuele wetenschap het centrum als een zwart gat benoemt terwijl het de essentie is.  Het gaf aan om centrum gericht te zijn en alles wat buiten het centrum is als afleiding te zien. Overigens ons zonnestelsel ligt aan de periferie en is daardoor verbonden met veel afleiding! Welkom hier zijn.

- buiten zijn met vrienden geeft een ‘wij-verbinding in samenhang met de Grote Natuur’ waardoor persoonlijkheid en schaduw werking minder wordt en een andere eigen centratie met het eigen wezen plaatsvindt.

- plastic is overal en in alle elementen en lichamen te vinden. Zelfs onze dagelijkse voeding bevat minuscule plastikdeeltjes.
Als een van de eerste  opgeleide milieukundige in 1975 was destijds hot water- en luchtvervuiling. Later kwam bodemvervuiling meer in het licht. Niet herkende vervuilingen zijn de technische vervuilingen, de subtiele door mensen geschapen wezens en de  meer en meer herkende plastiksoep.

In de luchtsfeer  is een luchtlaag  planeetwijd  aan het vormen met een plastikwezen dat zorgt voor ‘subtiele verduistering’ van de aarde.
De voedende subtiele zonkracht komt niet door deze luchtlaag heen.

Overigens vertelde een vriend me dat hij pas waarnam in een tuin waar
 plasticstoel stond en een houten stoel dat de kabouters de plastikstoel meden en daar ogenschijnlijk bang zijn voor plastic. Een reden te meer om plastic te mijden uit je omgeving.

Met dank aan datgene dat inspireert.
 enkele uitspraken van Plato:

No one is more hated than he who speaks the truth.

There is only one good, which is knowledge, and one evil, which is ignorance.

The learning and knowledge that we have, is, at the most, but little compared to that of which we are ignorant.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten