zondag 25 november 2018

Obamanitis: 'Obama's mythe herkend ontluisterd

Het woord is ontwoord
"Het gesprek komt op Barack Obama, die met zijn boodschap van hoop en verandering grote populariteit genoot. Het contrast met zijn opvolger, zo constateert Bilgrami, kan nauwelijks groter. Hij memoreert hoe een commentator noteerde dat Obama tijdens zijn inaugurele rede (toen zijn ambtsperiode begon in 2009, red.) hoop uitstraalde, terwijl Trump bij zijn inauguratie boosheid uitstraalde.
“Dat mag zo zijn en het zijn zonder meer spitsvondige woorden om Obama en Trump te vergelijken”, sneert Bilgrami, “maar nergens in de analyse wordt het idee geopperd dat de woede van Trump misschien wel werd veroorzaakt door Obama’s hoop die acht jaar lang onbeantwoord is gebleven. In de ogen van de liberale commentatoren is Trump altijd een onverklaarbare, vreselijke ramp en is Obama altijd bijzonder en fantastisch. Met het eerste ben ik eens, met het tweede niet.”
Heeft Obama ook voeding gegeven aan het populisme?

“Absoluut. Het is een teken van oppervlakkigheid dat progressieve media Obama nog altijd bewonderen. Is het geen schande dat het rijkste land ter wereld nog altijd geen fatsoenlijke gezondheidszorg heeft? Obama zat acht jaar lang aan de knoppen en heeft daarvoor maar een piepklein stapje voorwaarts gezet. Toch wordt hij aanbeden als een godheid. Tijdens zijn bewind gingen meer Afro-Amerikanen de gevangenis in dan voorheen, werden meer immigranten naar huis gestuurd en voerde het Amerikaanse leger meer oorlogen met meer invasies. Hij was een vreselijke president!”
bron; Trouw
Hoogleraar filosofie Akeel Bilgrami (68) studeerde Engels in Mumbai, politieke economie in Oxford en filosofie in Chicago. Hij doceert in New York. Noam Chomsky bestempelde zijn ‘Secularism, Identity, and Enchantment’ als ‘bedachtzaam’, vol ‘uitdagende ideeën en inzichten’. Bilgrami schrijft opiniestukken en essays voor Indiase bladen als The Hindu en Outlook. Hij schreef onder meer ‘Belief and Meaning’ en ‘Self-knowledge and Resentment’The Statue of Freedom
Boven op het Capitool in Washington  staat een 19e eeuwse bronzen beeld van de Italiaanse beeldhouwer Thomas Crowford . Compleet met Romeinse helm! In het oorspronkelijke plan was het een vrijheidskap, maar de minister van oorlog Jefferson Davis liet het wijzigen! Wereldheerserij van Romeinen, V.S., helmen. Deze vrouwe mag haar strijdkleed uitdoen en haar haar vrij laten wapperen. Dat zou een mooie daad zijn van deze president die werkelijk gaat ‘huishouden’; houden van je huis!

 
Nu eens een eerder blog dat ik jaren geleden heb geschreven en verwijderd is:


"Obama heeft de vredesprijs gekregen, maar verdient een oorlogspresident wel een dergelijke inspanningenprijs, terwijl hij nog geen goede sporen in de materie heeft nagelaten.  Het is voor de eerste maal dat een actieve oorlogspresident de vredesprijs krijgt.
Onderschat niet de machten en krachten in dat land en hij heeft mijn steun op bepaalde vlakken van zijn werk maar het krachtenveld in deze grootmacht is te groot en moeizaam te beheersen.
 
Ik zag op internet net een grote lichtspiraal die in Noorwegen door velen deze week in de nacht is gezien. De aarde heeft het daar druk om de negativiteit van het Haarp project in Alaska ongedaan te maken. Men experimenteert daar met stralingsvelden om volken te beheersen. Ook doet men experimenten met vliegtuigen die over bevolkingsgebieden stoffen sproeien om ze te kalmeren. Onderschat niet de machten daarachter.
De aarde is echter grootser en neem haar als vriend.
Laat het geld dat gestoken wordt in de klimaatveranderingen  geinvesteerd worden in de vergroening van deze planeet. En laat de oorlogen opgelost worden door ons als burgers geld te geven door massaal de oorlogsgebieden te bezoeken, om de ware mens daar te gegroeten.  Kopenhagen gaat over emissierechten en geld: daar waarin de machten groot zijn om hun daden af te lossen. Ik geloof niet in de werking van deze aflaathandel!
 
Dit schreef ik net na de inauguratie van Obama en ik ben het nog eens met m’n uitlatingen.
Ook Obama heeft een schaduw, in z’n donker, zwartheid  dat onder ogen mag worden gezien. Goed om in deze zwarte dagen voor de heilige nachten schoon schip te maken.

 
"De Obama ziekte
De V.S. gevangen in de tengels van het luciferisme dat zijn schaduw laat zien in deze wereld door de vrij spelenden  hebbende ahrimanische krachten.  Zo’n nieuwe ‘woord’ president die veel beloofd maar hoe zijn z’n daden?  Gisteren keek ik met spanning naar z’n inspiratie. Waar haalt hij die vandaan? God, welke van de Goden,  die twee mannelijke dominees die hun riten hielden?  Zijn krachtige uitspraken en dat hij  ook de ongelovigen noemt, en moslims? Ach ‘heremetijd.
Voor mij is de V.S. net als Atlantis gevangen door de grote ideeën, die ze uit willen zaaien. Laten ze hun woordzaad bij zich houden en hun eigen tent opschonen. Er is geen land op aarde die zo de geldstromen opzuigt, de grondstoffen misbruikt, de agressie zaait, buitensporig gewelddadig is, particulier wapenbezit toelaat, vetzuchtig is, het klimaat en de Aarde pervers vervuilt, de Ruimte bezet met satellieten, verkeerde technieken uitzoekt,  kernwapens heeft, mensenrechten schendt, geheime fondsen spekt, de waarheid achterhoudt etc., etc., etc., etc., etc.  Is dat nu de wereldleider van een land, waarop we  echt zitten te wachten? Zo ideeën zaait? Laat deze ideeën machine eens nuchter worden, realist en een einde maken aan z’n eigen Illusie, hebzucht, racisme, onrechtvaardigheid en verkeerd gebruik van macht? Kom nou.
Ik zag een grote zwarte buitenaardse kracht toekijken naar z’n speech. Volgens een ander een vrijgekomen demon, een 'vloekgeest van de slaven die zich heeft bevrijd en nu een andere taak krijgt.'
Euforisme is geïnspireerd en onrealistisch. Neem waar wat er achter de boodschap zit ook al is de man op het eerste gezicht geïnspireerd en is het rechtvaardig dat het zwarte wereldras uit z’n onderwereld komt. 
Ik zit niet echt te wachten op een nieuw voorbeeld, een 'neo-messias'? 
Zo dat moest ‘eruit’! NU."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten