woensdag 21 november 2018

Nog steeds Frisia

”Er was geen eenheid, etnisch noch politiek [in Frisia]. Het enige dat al die ‘Friezen’ verbond was het water voor  transport en handel, de vruchtbare kwelders voor veeteelt en de strand- en oeverwallen voor landbouw. En dan hebben we het over  een gebied dat begon bij het Zwin, uitkomend aan de kust van Zeeuws Vlaanderen tot aan de Weser in Noord Duitsland, en dat soms ver, langs de rivieren, het binnenland in reikte. Degenen die vanaf 1000 langs de Merwede in de latere Grote- en Alblasserwaard het kleiïge veen ontgonnen waren Friezen, onderdanen van de Westfriese graven. Hollanders dus. Ze hadden uitgebreide contacten met Scandinavië en Engeland en zeilden tot in Frankrijk, waarbij ze zowel hun cultuur verbreidden als die van elders met die van henzelf combineerden. Ze spraken ongeveer dezelfde taal als die mensen in Engeland en Normandië, in Denemarken en Noorwegen en zeker dezelfde als in Noord Duitsland.


Bron; http://tiecelin.blogspot.com/2014/05/wat-zijn-die-friezen-stil.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten