maandag 26 november 2018

water past zich aan elke situatie aan stroomt steeds gehinderd verder

Van degene die gemakkelijk gekwetst of beledigd is, zegt men dat hij gevoelig is. Nee, de ware gevoeligheid is dat je volledig openstaat voor de schoonheid en het licht van de goddelijke wereld, en dat je jezelf afsluit voor alle lelijkheid en absurditeit van de menselijke wereld. Wat men dus doorgaans gevoeligheid noemt, dat wil zeggen de eigenschap om onverschilligheid, minachting, kritiek en vernedering als pijnlijk te ervaren, is in feite slechts overgevoeligheid, sentimentaliteit. Wat blijft er dan over voor deze zielenpoten voor wie noch de Hemel, noch engelen, vrienden of schoonheid bestaan, maar alleen onrechtvaardige, slechte en boosaardige mensen?
Verwar gevoeligheid niet met sentimentaliteit. Sentimentaliteit is de ziekelijke uiting van een armzalig, middelmatig, kleinzielig en neurotisch ‘ik’. Gevoeligheid is daarentegen een hogere graad van evolutie, die de mens in verbinding brengt met de hemelse regionen, en hem in staat stelt in eenklank te trillen met heel de schoonheid van het universum. 

Omraam Mikhaël Aïvanhov -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten