vrijdag 31 juli 2020

de Stilte die valt...

In het Westen was het begrip Aether in de esoterische wereld een begrip van de overstijging van de vier elementen. Daarin is stilte, Bewust Zijn, Verbinding met eigen en buiten eigen Essentie mogelijk. Elke keer in de ontmoeting met subtiele werelden is stilte een aspect dat herkenbaar is, waarin het niet echt 'stil is', doch een zeer intens contact met het Bewustzijnsveld mogelijk is via telepathie, helderziendheid, heldervoelendheid e.d.
Tijdens mijn bezoeken in de Natuur in de afgelopen 30 jaar is dat het medium van werkelijk Contact: de stilte als veld van diepere ontmoetingen. Waard om voor te gaan!

Silence is the language of perfection, whereas noise is the expression of a defect, an anomaly, or of a life that is still disordered and chaotic and needs to be mastered, developed. Children, for example, are noisy because they are overflowing with energy and vitality; the elderly, on the other hand, are quiet. You will say that old people love silence because they have less strength, and noise tires them. There is some truth to this, but perhaps it is also because something within them has evolved, and it is their spirit that is urging them to enter into silence. They need this silence in order to review their life, to reflect and draw lessons, for it is in silence that a work of detachment, of simplification, of synthesis takes place. The search for silence is an inner process that leads human beings to the light and a true understanding of things. 

Omraam Mikhael Aivanhov

Geen opmerkingen:

Een reactie posten