zaterdag 6 juli 2019

een van de plagen van groningen en herstel mogelijkheid

. Gaswinningsveld ten noorden van Oosterwijtwerd:
 Gaslocatie Leermens

Ten zuiden ervaar ik een demonisch veld afkomstig van het voormalige gaswinningspunt dat nu stilligt.

Gaan naar de oostzijde van het winningsveld vlak bij de hoogspanningslijnen uit Eemsmond.

Deel uitmakend van een groot demonisch veld en in het punt hier ligt het demonische veld aan de zuidkant van het grote winning station dat nu niet meer in gebruik is.
Boven de aarde ligt een veld met een grote Oer demon met een bewustzijn van 40/50%, vaste aarde/lucht-aether en afkomstig uit de aardkorst. En bewerkt in afnemende mate: boosheid, angst en verdriet.
 Het is ontstaan bij de boring en winning van gas en is een vervloekingsveld uit de aarde. Het wezen is nooit eerder uit de aarde geweest.  Het geeft bij mensen een massa psychose.

Bij contact leggen met de onder sfeer is door de boring en onttrekking van gas een nederwereld leefomgeving van wezens verstoord en hebben de Aardgeest om hulp geroepen die de mensen in de midden wereld heeft vervloekt.  Onder in de aarde zit een pijnpunt met ontstellende boosheid en verdriet.

Na een verzoeningsritueel zie ik dat bloemen op de winningsplek gaan groeien en de wereld onder is hersteld en het  locale demonische veld weg.

Advies: meer verzoeningsriten bij de winningsputten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten