woensdag 26 februari 2020

Holbewoner worden tegen het virus?

Vanmorgen dan maar eens verdiept in dat nieuwe virus met haar eigen naam. Alle fenomenen op aarde spelen zich ook af in het eigen 3D systeem materieel en subtiel van jouw en mijn lichaam. Daar is niet zozeer het materiele al aanwezig maar zeker het subtiele. En zowaar het coronavirus wezen is diep onder me en is via een zelfgemaakte opening daar binnengedrongen.

Het betreft een vuurluchtwezen van een uitzonderlijke laag bewustzijn. Zeg maar gewoon demonisch van aard dat zeer agressief aanvalt en werkt en door de beste schilden heen kan.  Deze virusgeest heeft sterke velden om zich heen en aan de buitenzijde een derde angstzone. Daar komt die collectieve angst vandaan dat door onze responsangst de demonische donkere krachten direct onder de aarde nog meer voedt. Dat negatieve veld in de aarde oppervlaktehuis hebben we zelf groter gemaakt door onze niet passende relatie met de aarde.

Meest komen de virussen van buiten de aarde en die zien er subtiel totaal anders uit dan dit fenomeen.  Dit is deels ontsproten uit de menselijk ongenius van de techniek met haar elektromagnetisch frequentieuze doorstralingsveld waarin we moeten leven volgens de gebruikers.  Niet verbazend dat sommigen spreken van een virus dat menselijk gemaakt is in het militair industriële complex in China maar haar voedingsbodem vindt in de aardse reactie van het overstraalde technische milieu van de grote steden waar een gezonde subtiele afvoer naar de alles opnemende aarde niet meer werkt. We hebben een groots milieu geschapen los van alles!!

In de mannelijke esoterisch traditie lijn wordt dit wezen gezien als een aanvalswezen die je zwakke plekken in het subtiele weet te vinden. Wat dat betreft maakt het je sterk door die les te leren en de zwakheden te overwinnen.  Subtiele verdediging moet heel goed op orde zijn om het te kunnen weren.

Je kunt ook dankbaar zijn voor zo’n tegenstander die je wakker maakt. In elk geval zet het de destructieve mondialisering op het spel met haar cruises en vliegen en overal bereikbaar willen zijn. De overheden, beter ‘lagerheden’ kunnen alleen onze onbegrensdheid zo lokaliseren en be- en afgrenzen en ons zo weer aan huis en haard binden. Wat dat betreft is het mooi te herkennen dat de vervreemding van het eigen lichaam en het eigen huis nu weer aandacht krijgt i.p.v. daar en overal te zijn.  De wal keert dit mondiale reismonster van mens en goed.

Dus mijn raad is, leer de lessen en klussen van dit pandemische duistere monster door op de plaats rust te nemen, zelfonderzoek te doen en je zwakke punten te overwinnen.  Het is met het mogelijke onmogelijke om te gaan. Hier in dit lichaam als spiegel van innerlijke processen is de eerste opgave. Niet daar in de ruimte (is emotie) en in de tijd toekomst, is denken. 

Vluchten kan dus niet meer en alleen in je eigen ‘hol’ kan de oplossing gevonden worden. Van buitenstaander weer eigen ‘lichaamshol bewoner worden.
En wat nog veel belangrijker is ons onaards gedrag werkelijk fundamenteel drastisch aan te passen daar we collectief ons eigen nest onleefbaar maken met dat techniekmonster. Een geheel nieuwe realiteit die we op deze prachtige planeet brengen die veel vernietigd. Nu is vernietiging de mensheid al veel ten deel gevallen, doch laten we de oude fouten niet herhalen en onze subtiele lasten nog groter maken. Wees een verantwoorde planeetbewoner nu het nog kan.  Deze Planeet is echt niet mild met haar overtreders.

En de beste heling is buiten in de zon, het weer, de natuur. M’n leermeester zei eens: pak in je ene hand dat virus en in de andere hand het planeetlicht en verbindt dat virus eens met het Grote Bewustzijn van deze prachtige Planeet. En adat kleine nieuwe virus loste op.

En tot slot eer dit virus liefdevol want het maakt je wakker, dat ver voorbij de angst ligt. Dat virus hebben we collectief zelfgeschapen daar de voeding er is en nu spiegelt het zich. Terug in je hol, beide….reactie:
Als je de letters anders plaatst, krijg je Carnivo(o)rus … Een bijzondere spel(l)ing?
 F.F.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten