zaterdag 29 februari 2020

Het zal je maar overkomen en dat te duiden!

Deze nacht werd ik wakker met een droomfragment dat een vertaalde indruk was van een reiniging in de toegang tot de 4D wereld (werelden nog in de subtiele materie, ruime en tijd).
Zelfonderzoek  kan ik de  manifesterende blokkaden in de 3D wereld, die in de subtiele 3 D-wereld, de 4 D-wereld en de 4D wereld subtiel lokaliseren. Toen ik dat wilde verder wilde onderzoeken viel ik in een kleine slaap en na afloop waren de hindernissen al door de 4D wereld weggenomen.
Vriend Lantos noemt het woord blokkade anders als een toegangspoort die ze dichthouden en bewaakt wordt door een wachter en het nu voor     vervlochten werelden meerdimensionale werelden, plafond kerk in Krewerd, Groningen

mij de tijd is om meer toegang te hebben tot de 4D werelden, waarin hier als plek ook verbindingen heeft met elders in de ruimte en ook in de tijd van toekomst en verleden.

Welke misinterpretaties zijn er mogelijk als het gaat om 3D, 3D subtiel, 4 D? Een eerste aanzet.

1.In de 3D wereld
-       Fantasie: Waarnemingen die geïnterpreteerd, gekleurd worden door de persoonlijkheid.
-       Een bevrijdende omgevingen sfeer legt persoonlijke verdrongen ervaringen vrij die in het waarnemingsveld komen

In Nederland zijn zeker vierduizend psychologen die zich ook als EMDR-therapeut hebben geregistreerd. Volgens een justitie psycholoog zijn de vrijgekomen waarnemingen van EMDR dat dat kan leiden tot pseudo- of nepherinneringen. Een extra waarheidsvinding is steeds op haar plaats.
(Bron: Trouw van heden)


2. In de subtiele 3D wereld
-       Een waarneming die een lokale spirit je laat beleven
-       Een waarneming uit het externe plaatsgeheugen van plaatsgevonden gebeurtenissen
-       Ervaringen van andere werkelijkheden
-       Een ervaring van je eigen aanhechtingen, die je hebt opgelopen
-       Ervaringen die je overneemt van buiten in algemene zin
-       Ervaringen van aangehechte zielen of spirits. Vele personen hebben één of meerdere zielen bij zich die ook indrukken sturen
-       Indrukken van de schaduw van een ander
-       Ervaringen uit andere werkelijkheden die tegelijk plaatsvinden

Dit zijn vooral subtiele 3D wereld interactie ervaringen die mediamieke mensen meemaken, die ‘dunne lagen hebben’.


3. 4D wereld
Dat je op een plek bent en subtiele waarnemingen hebt van gebeurtenissen die elders en in de tijd plaats vinden of hebben plaats gevonden

4. Een werkelijke ervaring die je ook kan plaatsen, doch altijd maar een aspekt is dat in je bewustzijn mag komen

In algemene zin is als ik op stap ga in het landschap en we waarnemingen delen, breng ik steeds onder de aandacht dat wat je waarneemt meer van jezelf vertelt dan extern, het ogenschijnlijke buiten.
En dat elke waarneming een onderdeel is van een persoonlijk veranderproces.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten