donderdag 13 december 2012

Thema Drenthe ontmoeting in December: Ontmoeten het Midwintergebeuren 21.12 2012


Instituut voor Gaialogie
“ontwikkelen van  nieuwe vormen van subtiele verbondenheid tussen Aarde, Natuur, Mens en Kosmos”
Bovenkerkseweg 32, NL. 3381 KB Giessenburg, tel. 0184-651222.
 info@ gaialogie.nl
Uitnodiging:
inspiratieve ervaringen met Dick van den Dool

"Heel Al Aardebewustzijn persoonlijk ervaren" In Drenthe

                            Thema  December:
         Ontmoeten het Midwintergebeuren 21.12 2012  
 Donderdag  20 december: 09.00 – 17.00 uur  en voor liefhebbers een langste-nachtwandeling
                  

Programma
He doel van de inspiratie is een kennismaking met gaialogie en wat gaialogie kan aanreiken in een overgangstijd als deze;
- helderder worden met je Zelf;
- het verfijnen van je instrumentarium bestaande uit je 15 zintuigen;
- je innerlijke talen en verbindingen;
- subtiliteit integreren met materialiteit;
- verbondenheid eigen ervaren met het omgevende in de materiële en de immateriële
  werelden/dimensies
-    losser komen van de oude illusoire  werelden en 'welkomen' in de nieuwere  werelden/dimensies;
-    een ondersteunend contact met de grote Natuur vanuit eigen capaciteiten,
    mogelijkheden en talenten.
   
De opzet van de inspiratieve ontmoetingsdagen is mede afhankelijk van de wensen van de deelnemenden, actualiteit bovenstaande deelaspecten en het dagthema.
Thema  december ontmoeting: ontmoeten het  Midwintergebeuren 21.12 2012
Elk jaar is 21 december het midwintermoment van het jaar, dat de zon het verst weg staat in dit aardegebied.  Dit jaar is dit moment nog belangrijker door haar speciale verbinding met het centrum van deze Melkweg.

Daar is ook veel te doen over dit gebeuren deze maand rond de midwinterwende. Elk heeft zo haar eigen verhaal. Laten we met elkaar deze mythen, ingevingen en verhalen eens ontwarren en ontmoeten wat werkelijk speelt met jezelf, de ander, in het subtiele en met deze mooie planeet. 
We gaan vooral ook weer naar buiten in het Norgerholt  en mogelijk een andere  Drentse midwinterplaats  om de subtiele kwaliteiten te ontmoeten als het kosmische de aarde bevrucht. Wat zijn bijvoorbeeld, subtiele bevruchtingen, eieren, en vooral wakker makende aardecentrumbewustzijnswezens.   En voor nachtwandelaars,  als je tijd  en zin hebt , gaan we ook na het eten ook nog de langste nacht ontmoeten!

Vertrek, verblijf, aankomst
Deze dag  vindt plaats op en/of vanaf het praktijkadres van
Margreet Sanders: Peesterweg 4, 9335 TD Zuidvelde, Tel. 0592-613741

  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten