vrijdag 7 december 2012

Muskimoladapten opgelet subtiel contact verrijkt meer!

Klinisch psycholoog en mycoloog Gerrit Jan Keizer (1950) bestudeerd niet alleen de materiële kant van de paddenstoelen doch ook de literaire mystieke kant, de hallucinogene werking. Daarbij werd hij mede geïnspireerd door in 1988 overleden Engelse taalgeleerde John Allegro, die deel uitmaakte van het team, dat de Qumran of Dode Zee rollen onderzocht en vertaalde. Hij beweert in zijn in 1970 verschenen boek
‘The Sacred Mushroom and the Cross’, dat het christendom geen oorspronkelijke godsdienst is, maar is voortgekomen uit een vruchtbaarheidscultus rondom de vliegenzwam, die in de bakermat van de belangrijkste religies en mythologieën, het oude Soemerië (Mesopotamië), bestond en uit nog oudere vruchtbaarheidsriten was voortgekomen. Helaas is dit aan te raden boek in de Nederlandse bibliotheken uitgezuiverd. Het is m.i. volledig juist dat in het voorchristelijke Europa hallucinogenen stoffen gebruikt werden in de oude sterk sjamanistisch georiënteerde religies. Het krijgen van een bijzondere ervaring was niet alleen een gevolg van gebruik van krachtige hallucinoge middelen uit de natuur maar ook en vooral een gevolg van verblijf op speciale krachtplaatsen en inwijdingstradities. Interessant is dat Gerrit Jan Keizer in zijn recent verschenen boek ‘De geheimen van Hildegard von Bingen’ beweert dat deze recent heilig verklaarde mysticus ondermeer gebruik heeft gemaakt van paddenstoelmiddelen zoals de vliegenzwam.
Hij geeft talrijke zeer plausibele verklaringen op basis van zijn waarnemingen uit haar miniaturen en beschrijvingen. Het gebruik van de vliegenzwam is overigens universeel in het Westen geweest en zelfs lang toegepast in bepaalde locale of individuen van orden. Het direct oraal gebruik is het oudst met haar bekende bijwerkingen voor het subtiele systeem. Ook het drinken van het vocht van vruchtwater op de paddenstoel is bekend evenals het drinken van urine van door ingewijden gebruikte orale toepassing. Het insmeren van hallucinogene zalven of het direct leggen op de hoofdhuid van paddenstoeldelen kwam ook voor daar dit mindere bijwerkingen had. Minder bekend zijn de subtiele contactvormen met levende paddenstoelen die ik in de gaialogie veel toepas om subtiel zuiverend te werken voor het systeem. Het direct subtiel contact van paddenstoelgeest tot mensengeestlichaam past ook beter bij deze tijd om het niet meer fysiek te gebruiken met haar soms nare subtiele bijwerkingen Natuurlijk hebben geestelijken in de westerse cultuur het oude religie gebruik gekend van bepaalde paddenstoelsoorten en hebben daarmede geëxperimenteerd als ze niet uit eigen kracht tot subtiel contact met het goddelijke konden komen. Wat dat betreft is het een paardenmiddel bij een nog niet verrijkt spiritueel systeem en geeft meer bijwerkingen dan werkelijke spirituele groei. De grote zucht naar buitengewone ervaringen in de eerste wereld is zeer funest voor de werkelijke spirituele ontwikkeling en duidt meer op regressie dan progressie. Het maakt velen afhankelijk en gevangen in de werelden van de subtiele lustwezens. Het subtiel contact met paddenstoelen in de herfst in dit Fichtelgebirge is makkelijk daar de vliegenzwam houdt van sparren die hier in het Fichtenwald zeer veel voorkomen. Mijn stellingen; 1. Gebruik van externe stimuli die het systeem schaden leiden niet tot spirituele groei. Het juist volgen van het eigen proces en daar genoegen mee nemen en het ondergaan is de modernste inwijding. 2. Het gebruik van hallucinogen in andere levens zorgt nog steeds voor verslavingen en bezettingen. Het subtiel loslaten van bijvoorbeeld de paddestoelgeest werkt zeer bevrijdend in het subtiele systeem!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten