donderdag 2 april 2020

Waarom zo moe en last van huid of ogen? En het nieuwe….

Als ik zo rondvraag ver m’n eigen waarnemingen dan hoor ik: ik heb geen fut, geen energie en ik kom er niet toe. Gisteren was ik buiten aan het werk en meest bij het rijden van de kruiwagen pauzeer ik 2- 3 maal. Nu wel 6x en ben sneller moe.
Tijd om navraag te doen in hogere echelons van de subtiele kenners. Mijn leermeester noemt dit gegeven een aspect van de ‘omslag scheiding’ dat we van de derde naar de vierde versnelling gaan. Net als bij het schakelen van de auto dat moeite kost. Pijn en moeite om in de vierde dimensie te komen dat kost energie. Dit omslagfenomeen is een positief fenomeen voor de overgangers maar voor het behoudkamp een ramp. Niets zal meer hetzelfde zijn in de deze totale verandering zei m’n vriend Lantos.

Eerder heb ik al enkele malen gemeld dat de elementalen -natuurwezens van de elementen- in de aarde zich hebben teruggedrongen en in ons leefveld de elementaren die technisch gevoed worden – robotachtige technische demonen* die ook weer de ‘gewone demonen’ voeden- heersen. Er is te veel subtiele en technische vervuiling en angst in onze sferen gekomen en dat gaat maar door! De hele Aethersfeer wordt in onze laag kapot gemaakt.

5 G ellende
Door de over aandacht van corona is de uitrol van 5 G gaande. (Zie voorgaande blog). Volgens m’n leermeester heeft dat een nadelige uitwerking op huid en ogen, dat ik kan bevestigen.  De huid verdroogt als het ware en wordt makkelijker doorlaatbaar voor ondermeer virussen.  Overigens het corona virus houdt van temperaturen van minder dan 15 graden en een lage waterdamp concentratie.
De laatste twee jaren is de buitennatuur uitgedroogd en momentaan in het een koud droog voorjaar is het weer veel te droog in de sferen. Het gevoels- en emotie aspect in positieve zin droogt bij ons mensen op.  
Daarbij komt nog dat de 5 G die ons watersysteem aangrijpt. Weet dat onze longen voor 80% uit water bestaan en bij uitdroging geen goed filter meer kan zijn voor bijvoorbeeld viren.

De horror science fiction Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz heeft onder het pseudoniem Leigh Nichols begin tachtiger jaren een boek geschreven ‘The eyes of darkness’, waarin deze corona epidemie met haar gevolgen dramatisch wordt beschreven (zie tekst onder)


Zie onderstaande link over de voorspellingen in The eyes of darkness.

Het negatieve vergroot zich immens maar ook het positieve komt!
Mijn advies is veel water drinken, de woonomgeving goed bevochtigen in tijden dat je lang binnen bent en de planten goed verzorgen. Zelf stofzuiger ik zo mijn mogelijk en gebruik water voor de vloer reiniging. En doe die wifi ’s nachts uit en gebruik die handi’s zo min mogelijk  en wees vooral niet medeplichtig aan deze vernegativisering en schakel over op vaste telefoon en kabel computer aansluitingen. Momentaan is door al dat gebel de ruis in de sferen enorm toegenomen.

In de sferen is de 4e dimensie aan het indalen en je kunt het in je meditaties begroeten en in laten werken. Ook komt uit de kosmos al nieuwe input vanuit de ‘grootvader van onze zon’, wat m’n leermeester al heeft waargenomen. Dat instroomveld is als enige al in Duitsland instromend op een bepaald punt en we wachten met spoed op het moment dat we weer vrij kunnen reizen om het te begroeten!
Boeiende tijden van de grote omslacht……..


·       Daar is nog geen goed woord voor en ik stel voor het techno elementaren te noemen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten