zondag 5 april 2020

Zelf onderzoek in het subtiele naar oude contracten met godheden
Herken je goden inwijdingen, de mislukte inwijdingen, de niet afgeronde inwijdingen en geloften van toen en daar die rondrazen in ons collectieve en persoonlijke onderbewuste.
Op 25.02.2008 wees m’n leermeester me op dit gegeven:
Boven kruin ...strijd in Afrika heb er verbinding mee ..stammen ...het leger van de heer, kindsoldaten...ten zuiden van Kenia, Kongo...karma van hogere afkomst en heb deel aardekarma meegenomen in dit leven.....zoek plek die gelijksoortig is en doe daar een ritueel dan kan de donkere wolk weggaan boven het hoofd....
Hij vroeg me later wat doe jij ‘nachts toch in Afrika? Het oude contract met deze strijd god waar je voorheen een initiatie mee deed, was nog niet afgerond en leefde onbewust door. De toenmalige krijgsgod riep me als ‘volgeling’ nog steeds op in de nacht om mee te strijden. Ik had in dat leven niet bewust afscheid genomen van dat contract.
Oftewel inwijdingen van toen hebben nu ontwijdingen nodig….
 

Maar hoe zit het met m’n eigen verslavingen aan de goden in deze tijd en andere? Tijd voor zelfonderzoek. Ontdek onder m’n linkervoet respectievelijk twee goden relicten en daaronder onder beide voeten een derde. Boven m’n hoofd een vierde die verborgen is en daarboven heel groot iets dat absoluut niet gezien wil worden.
De eerste is een Inca godheid, Pacha Mama, waar men alles voor deed en die leefde in de Aarde en bloedoffers aan gegeven werden, soms zelfs vrijwillig.

De tweede is een Azteeksegodheid Quetzalcoatl waar ik als priester bloed offeringen op d piramide bracht door de harten uit te steken. Je geloofde: jij bent m’n dienaar en je zult naar me luisteren en je krijgt er voor het eeuwige leven. Dat idee zit ook in de christelijke godheid. Als je niet luistert word je bestraft. Toen dacht je dat deze godheid boven in de luchtsfeer leefde maar eigenlijk zat hij in de Aarde, een ware nederwereld godheid, net als de vorige een tweede chakra godheid schaduw.
De derde is een Atlantische godheid, een boosaardige sfeer god, een demonische godheid die straft. Een macht god van het derde chakra, voor de val van Atlantis die we aanbaden om zo te voorkomen dat je niet bestraft werd.
De vierde boven m’n hoofd is de gereformeerde Christelijke godheid uit de Alblasserwaardse bijbelbelt met het verhaal dat als je hem dient, je gered werd. Ook een bestraffende en angst gevende, angst opwekkende godheid waar ik in gedoopt ben. Mijn voorgeslacht heeft deze gereformeerde godheid flink gediend en bediend. Net als de vorige zijn dit hele oude goden die zich aanpassen aan de tijdsgeest en zich zo voorstellen in onze ontwikkelingen geschiedenis.
De vijfde zijn de Noorse goden in het Fries gebied en uit Scandinavië die ik gediend heb. Die werden geraadpleegd en hun wil is wet en niet het logische medemenselijke gevoel.  In de film Radbad wordt dat zo treffend uitgebeeld hoe mensen geofferd werden om de natuurkrachten te sussen. M’n onderzoek in het Friese gebied brengt deze laag meer in het bewustzijn en vooral in het Groningse is het nog de hoofdsfeer godheid.
Tja daar zit ik dan met al die oude dienstheren die nog steeds aandacht willen, alleen nu gezien en herkend worden.  Ze hebben allemaal gemeen dat ze bestraffend zijn als je hen niet volgt. Ik weet nog dat toen ik de gereformeerde kerk losliet m’n familie boosaardig was maar ik bleef bij de keus. Gelukkig was uitsluiting uit de gemeenschap niet mogelijk, dat bijvoorbeeld wel is de niet aan deze tijd aangepaste collectieve religie islam gebruikelijk is.
Toen ik in de tachtiger jaren Bagwan bezocht in Poona werd dat in m’n christelijke omgeving niet in dank aangenomen.  Hij werd ook als een godheid aanbeden en heb dat pad maar kort gevolgd. Daar werden ook de demonische lustgoden door zijn volgelingen heel erg bediend naast de vrijheid, medemenselijkheid en superkritische aard van de meester zelf.
Het is nu geen tijd meer om de Goden te dienen, niet de oude corrumperende goden en de weg van zelfinwijding te gaan naar je eigen goddelijke stuk weg van de kudde in de realiteit van het Moment.
In deze tijd kunnen we loslaten de oude banden met oude religieuze structuren die bij toen en daar horen. Goden die toen en daar pasten bij de ontwikkeling van je menszijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten