woensdag 14 december 2016

Planning januari 2017Gaialogische excursie  14 januari naar Wieringen
- kan en mag ik  oude krachtplaatsen reinigen en wat zijn de mogelijkheden. Oefeningen in de praktijk met aandacht, zelfreflectie en wandelmogelijkheden.

- onderzoek naar de vier sferen : geosfeer (de vaste), biosfeer, noösfeer en de subtiele sfeer.-
Met vooral aandacht aan de menselijke sfeer op een eiland en j in kaart kan brengen  
Met enkele krasse voorbeelden van menselijke bewoningen keuzen uit de dertiger jaren bij de inpoldering

- onderzoek naar de luchtsferen met haar subtiliteiten

- diverse aardingsmethoden en hun uitwerkingen

Maandagavond 16 januari, vanaf 19.00 uur; open inspiratieve avond in Giessenburg
De nieuwe opzet van ontmoetingen met veel aandacht voor vragen, uitwisselingen en info over gaialogieleergang.

Thema 2017: Friese geomantie
De Friese cultuur is een typisch eigen cultuurfase van dit stukje Nederland in het noorden. Het kende ook een geheel eigen geomantie van samenwerking met het water in de stedenbouw en met de waterwezens, de kosmische interactie van woonplekken met aarde-uitstroompunten en  de relaties met vogels, m.n.  de zwaan. De Friese bouwmeesters hadden hun totaal eigen bouwmethoden wat deels nog te herkennen is in de Friese kerken en boerderijen. De liefde voor de elementen water en lucht en het
wonen op aarde-vuurplekken als terpen. Ook specifieke menselijke eigenschappen als individualisme, oude religiositeit/spiritualiteit  en plaats trouwheid

Een verder onderzoek naar de Friese elfsteden als voorbereiding van een te schrijven boek.  Mogelijk in het kader van het thema in 2018 waarbij Leeuwarden culturele hoofdstad is in Europa. Wie heeft zin mee op stap te gaan bij dit onderzoek en daar aan mee te werken?

Agenda;
- zaterdag 14 januari: ervaringstocht Wieringen
- maandagavond 16 januari: open avond Giessenburg
- zaterdag 18 februari; excursie in Friesland: watergeomantie
- maandagavond 20 februari: open avond Giessenburg
- zaterdag 11 maart: excursie in Noord-Holland; watergeomantie
-  zaterdag 11 maart start nieuwe leergang gaialogie; 20 zaterdagen, inclusief een zomerweek in Schirnding. Dit ervaringen traject gaat over de interactieve relatie  van de omgeving met de mens en het naar buiten gaan om naar binnen te reizen.  Een leergang en leerproces hoe de grote Natuur verrijkend kan werken in het  huidige Menswording proces.
- maandagavond 13 maart: open avond Giessenburg
-  zaterdag 11 maart start nieuwe leergang gaialogie; 20 zaterdagen, inclusief een zomerweek in Schirnding. Dit ervaringen traject gaat over de interactieve relatie  van de omgeving met de mens en het naar buiten gaan om naar binnen te reizen.  Een leergang en leerproces hoe de grote Natuur verrijkend kan werken in het  huidige Menswording proces.
- 8 april: gaialogische ervaringstocht
- 13 mei: gaialogische ervaringstocht
- 10 juni: gaialogische ervaringstocht
- 8 juli: gaialogische ervaringstocht


Geen opmerkingen:

Een reactie posten