woensdag 19 september 2018

'Wutbürger’

Ik had  gisteren met  vriend  Lantos over het thema boosheid.  Boosheid is volgens hem een impuls en heeft geen bewustzijn. Je wordt als het ware overgenomen en gekanaliseerd door buiten. Daar buiten is voldoende voorraad collectieve boosheid die via een  boos persoon  naar ‘buiten komt’.

In Duitsland is veel boosheid. Het begrip 'Wutbürger’  is een Duitse uitvinding  en het ‘woord van het jaar’ 2010.
De woede van de verloren oorlogen, het verlies aan  controle, is door drie oorlogen nog steeds aanwezig in het onverwerkte Duitse collectief, dat de Duitse bewoners een extra erfelijke belasting heeft meegegeven die zelfs doorgedrongen is in het DNA.  Het is al met al geen vrolijk volk , zwaar en somber en spiritueel bewustzijn om dit te overwinnen ontbreekt.

De laatste jaren komt het rechtse gedachtengoed vooral in de voormalige DDR naar boven; een  grote landstreek dat 56 jaar lang van 1933 – 1989 leefde in een  politieke dictatuur en pas recent vrije wil kon ervaren op materieel niveau.  Nationalistisch gedachtengoed en nazi groeten houden de gemoederen in Duitsland behoorlijk  bezig en nieuwe landgenoten van elders voelen zich onveiliger in de publieke ruimte.

Om het collectieve onverwerkte te kanaliseren is heel veel wijsheid nodig die ik de politiek toewens.
De gewone mensen met of zonder een christelijke achtergrond willen best, maar verdienen meer steun.
Er moet nog heel veel verwerkt worden en losgelaten en te hopen is dat  ze dat niet extern op een ander territorium dumpen. Tot nog toe zijn daar nog geen signalen voor.

- Naast de eigen onverwerktheid nemen de nieuwe burgers uit andere landen hun eigen onverwerktheid ook mee wat de lading eerder vergroot dan verkleind en weer extra botsingen geeft.

- En vergeet niet dat de mensen die nu in Duitsland wonen vaak weer gereïncarneerde oorlogstypen kunnen zijn. Ik hoef maar om me heen te kijken en dat maakt me niet vrolijker, wel milder!

Blog maandag 18 januari 2016

De vele jonge mensen uit de Arabische landen die als vluchtelingen Europa binnen komen zijn goede transporteurs van Arabische geesten, djinns. In 2006 noteerde ik al in m’n dagboek: “Arabische djinns in veel vuurplekken als zenders, grote masten, elektriciteitscentrales e.d. en boven steden in netwerken waar heiligdommen zijn. Kijk waar de islamitische djinns zijn. Ze maken woede los in mensen en dat vormt een veld tussen hemel en aarde en sluit af. Geestwezens verbonden met woestijnmagie, vuur en aarde. Alleen de waterwezens kunnen ze verslaan, de slangen.
In Europa incarneren weer veel Saracenen.
Strijd tussen noord en zuid is heel oud; In Egypte wisten ze er een koninkrijk van te maken.”

Het is een hele opgave om te pacificeren maar duidelijk is wel dat in de afgelopen jaren het vuurpotentiaal in mensen is vergroot.  Vooral nu overal de Wi-Fi netwerken aanstaan hebben de djinns makkelijk werk te doen om de emoties in ons los te branden. In Duitsland hebben ze voor  dit emotiedier zelfs een woord voor; Wutbürger.  Kortom een tijd om te leren gaan met emotievuur.


  • Dus hoed je ervoor dat de boosheidspijl niet op jouw gericht wordt!
  • Dank vriend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten