maandag 17 september 2018

Reizen in de nachtEen goede bedplaats in een gezond huis is een voorwaarde voor een gezonde nachtrust om je weer op vele niveau’s op te laden.

In de geomantie kennen we verschillende fenomenen die de nachtrust kunnen verstoren
1. Invloeden van buiten
    a. fysieke zoals  een verkeerd bed of verkeerd geplaatst bed, licht, geluid, trilling (transformator), straling van Wi-Fi, internet, telefoon,lampen of van  leidingen,  te volle slaapkamer en vooral voor het slapen gaan teveel indrukken nog  willen opnemen van t.v., internet  zodat geen overgangsrite mogelijk is

    b. subtiele fenomenen zoals een ongezond huis met bezettingen vooral elementaren (demonen), een onveilige materiele of subtiele omgeving

  c. slapen met/bij de verkeerde persoon

2. Invloeden van binnenuit:
- te lang opblijven en de slaapimpuls onderdrukken
  - in het fysieke; oververmoeidheid, drugs- en drankmisbruik, overbeladen geest-/emotielichaam
 - in het subtiele; het onverwerkte de nacht meenemen en geen overgangsritueel: vol de nacht ingaan i.p.v. leger
- de eigen bezettingen  of die van het huis houden je vast om dieper uit te rusten

Als men op een natuurlijk tijdstip wakker wordt en het lichaam is nog moe, en de geest wil niet uit bed dan is er wat aan de hand!  De nacht heeft je niet in een diepere rustfase kunnen brengen en kan zelfs niet uit het lijf, dan is raad nodig.

Neem gerust contact op!


When your soul leaves your body during sleep, it is not inactive – it travels, it contemplates immensity, it communes with heavenly spirits, and it strengthens its understanding of love, wisdom and truth. On its return, it brings back the memory of all this wealth and attempts to register it in your brain. And even if you are not immediately conscious of this, sooner or later you will be, because all these great truths leave an etheric imprint within you.
This is how you may receive a sudden inspiration or a revelation. All of a sudden there is a favourable moment in which your brain is well disposed, and certain sublime truths you had been carrying for a long time in your subconscious burst forth. If you wish these experiences to be more and more frequent, you must become very disciplined in your life. When you develop the habit of purification and becoming more sensitive to the divine world, your brain will be able to record the revelations received during your sleep more easily. »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten