zaterdag 15 september 2018

er is gelukkig meer!

Als je de cijfers bekijkt op Crop Circle Connector neemt het aantal gewas cirkels de laatste jaren beduidend af en stabiliseerd!

                 graan circels              gras circels 
2014              83                             10
2015              65                               6
2016              53
2017              36
2018              37

Dat neemt niet weg dat de dit jaar verschenen fenomenen weer zeer bijzonder van aard zijn.


In de negentiger jaren toen ik ongeveer 10 jaar lang, met  ondermeer de initiator Herman Hegge dit fenomeen in binnen en buitenland bestudeerde zag je in de  danmalige tijd een vercomplexisering van de beeltenissen; reactieve vormen in de vegetatie vooral die van graan.

Deze complexe geometrische patronen zijn deels manifestaties van nieuwe input in het Aardse veld en geven na vorming duidelijk ook weer zeer polariserende effecten in de beleving en in de publieke opinie.

Overigens kun je in vegetaties ook vele vormkracht fenomenen aantreffen van uit- en instromingen van het aardmagnetische veld, zoals paddenstoelen kringen, gewas verkleuringen e.d. Fenomenen die in de oude geomantie al lang bekend zijn.

Manifestaties van dergelijke dimensionale fenomenen in gewassen zijn ondermeer een gevolg van vooral externe injecties in bepaalde diepe ondergrond kwaliteiten ter ondersteuning van de planeet Geest, manifestaties van projecties van belaste personen die zich daar mede bezighouden en buitenaardse manipulaties.

Vormkracht is in de geomantie een dieper aspect van de materie en de Krachten die daarop in werken. Dimensies voorbij de drie D. wereld zijn immer bezig met het krachtenveld op deze planeet waar zoveel samenkomt.
Wat dat betreft is deze planeet een bijzonder experiment waar we getuige en onderdeel van zijn. Blijf je vooral verwonderen!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten