maandag 24 september 2018

Day ly LIFE ex.

Vandaag waren de lessen op het pad om te realiseren dat als ik wat wil vanuit welke bron die wens komt. Komt het uit het hoofd, de gedachten, de Mind die polair is, trek ik het gewenste aan, maar tegelijk ook het tegendeel!
Komt de wens uit het echte hart dan is het voorbij de polariteit en  kan het gewenste nu of in de tijd komen, ook in een ander leven.  En de derde mogelijkheid is vanuit het lichaam, de Archeus dan is het ook non-duaal en dan wil het nu.
Dromen kunnen overigens ook komen vanuit deze drie interne bronnen, de Mind, het hart of het lichaam. 

Een andere les  was dat ik een archont voor het eerst aanschouwd heb in het ultra duister, een niet aantrekkelijke lastpost, maar heb met een vriend hem tot een helper omgevormd.
In de gnostiek zijn archonten de bestuurders van het aardse noodlot. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden tijdens haar aardse verblijf. Zij worden in de gnostische literatuur vaak voorgesteld als de dienaren van de scheppergod, de demiurg.

Transforming the negative into the positive.

Maar de grootste helpster is de veelborstige Artemisachtige Godin in het nabijgelegene bos, die direct helpt en de druk-bron in de kruin weet weg te halen.

Het is komende nacht weer volle maan’s nacht, met boeiende ontmoetingen.

Dank ware vrienden!So many people carelessly attach themselves to men and women who cut them off from the spiritual world. When near such people, they forget prayer, meditation, study, and they even lose their good qualities. On the pretext of loving them, they accept to be influenced without perceiving the abyss they will soon be plunging into. They have no discernment, no criteria.
I am not against associations, friendships, love and marriage, but I must warn you. Don’t become attached to someone who does not help you get closer to the Lord, nor enlighten you, purify or ennoble you, and so on. Forgetting the source of love – which can quench everyone’s thirst day and night – only to drink in very small swamps and puddles, hoping to be fulfilled and filled with wonder, well, that is not reasonable. You can love – and you must love – all creatures. But be careful, and let yourselves be influenced only by those who can unite you with the divine Source
Omraam Mikhael Aivanhov

Geen opmerkingen:

Een reactie posten