dinsdag 28 april 2015

Ode aan Gude door Marli Huijer


“Mensen worden niet in verwarring gebracht door de gebeurtenissen, maar door hun opvattingen over de gebeurtenissen”
Stoïcijnse filosoof, Epictetus
De stoïcijnen wantrouwen ondermeer emoties en zijn vooral uit op onverstoorbaarheid, de apatheia.

“Om goed te kunnen leven is het daarom raadzaam voorstellingen op hun adequaatheid te controleren. Dat moet volgens Gude op drie manieren gebeuren; hij noemt dat 'CCC Incorporated': Correspondentie, Consistentie en Consensus. Correspondeert de voorstelling met de werkelijkheid? Is er consistentie tussen de voorstellingen onderling? Is er overeenstemming of consensus tussen mijn voorstelling en die van anderen?”

‘Gude verwijst ….naar Descartes: 'Descartes zegt dan: als je wilt uitmaken wat werkelijk bij jou hoort, als je een niet-toevallig bouwwerk wilt maken van alle indrukken die je in je leven hebt opgedaan, moet je eens in je leven alles wegtwijfelen. Misschien keer je wel terug bij de traditie waaruit je vertrok, maar dat doe je dan wel bewust. Zo ga je dankzij autobiografische inspanningen over van een l
even dat je min of meer bij toeval leefde naar een welbewust leven.'


Bron;  Trouw, 27/04/15 ‘de filosofie van hard werken.’ Door  Marli Huijer   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten