zondag 19 november 2023

leer de universele taal van de Natuur

 "Vorsers hebben sommige proeven gedaan, waardoor zij met behulp van apparaten ontdekten dat planten een vorm van gevoeligheid hebben die ervoor zorgt dat ze reageren op een heilzame of noodlottige aanwezigheid. Door bepaalde tekens gaven zij blijk van angst, wanneer iemand die hen slecht had behandeld hun kamer binnenkwam. Daaruit blijkt dus dat ook zij een geheugen hebben. 

Planten zijn gevoelig en ook stenen zijn dat op hun manier. Als je van ze houdt, als je ze met liefde aanraakt, kunnen zij je antwoorden en zaken openbaren. Want liefde is de universele taal die heel de schepping en alle schepselen kunnen verstaan. Raak een steen met liefde aan en hij vibreert reeds anders, hij kan zelfs antwoorden met liefde. Alleen moet je heel gevoelig zijn om dit waar te nemen, je moet deze taal leren ontcijferen. Maar wie wil de taal van de stenen, de planten en de dieren leren? Mensen hebben leren lezen en schrijven in alle talen van de wereld en dat is heel goed, maar de enige taal die werkelijk de moeite waard is om te kennen, is de taal van de levende natuur."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Geen opmerkingen:

Een reactie posten