donderdag 2 november 2023

ga je wel naar de Levens school?

 "Iemand komt me opzoeken en klaagt dat alles tegenzit, dat hij ontmoedigd en ontgoocheld is, enz... Ik bekijk hem en zeg heel eenvoudig: “Dat komt omdat je bent ingeschreven in de school van de zwakheid. – Welke school?” Ik zie dat hij het niet begrijpt en ik verklaar mij nader: “Kijk, in die school van de zwakheid doet men geen enkele oefening om zich te ontwikkelen, om weerstand te kunnen bieden aan moeilijkheden en zoekt men zijn toevlucht in zetels, comfort en luiheid. Goed, dat is prachtig, maar wat gebeurt er op dat ogenblik? Men vertraagt de innerlijke beweging, men vermindert de intensiteit van het leven, het denken en de geest, en wanneer zich problemen of beproevingen voordoen, zakt men dadelijk in elkaar. 

Schrijf je dus in, vanaf nu, in de school van de kracht, dat wil zeggen, probeer altijd de activiteit, de waakzaamheid, de dynamiek, het enthousiasme en de moed innerlijk in stand te houden. Je moet weten dat de twee principes van het leven en de dood elkaar eeuwig bestrijden en dus mag je niet wijken of toelaten dat de negatieve krachten je overweldigen en knevelen.” "

Omraam Mikhaël Aïvanhov

1 opmerking: