donderdag 2 november 2023

zeer interessante periode Nederland tussen 900 en 1100 in tentoonstelling en publicaties

 Special in het komende nummer: Nederland in het midden van de middeleeuwen

De eeuwen tussen 900 en 1100 zijn een belangrijke overgangsperiode in de geschiedenis van wat nu Nederland is. Het gebied veranderde ingrijpend qua landschap, bevolking, bebouwing, taal en cultuur. Het werd in die periode grotendeels bestuurd door de bisschop van Utrecht en vormde (het noordwestelijke) onderdeel van het Heilige Roomse Rijk, dat vanuit het Rijnland geregeerd werd. Uit die tijd zijn kunstobjecten vol goud en edelstenen bewaard gebleven en textiel van over de hele wereld. Deze sporen getuigen van de Ottoonse renaissance, die vooral tot uiting kwam in de kunst en de architectuur, en beïnvloed werd door hernieuwd contact met Constantinopel.

lees daarover in het december nummer van het vakblad Archeologie

https://mailing.virtumedia.nl/w/sXMboyFTzYlbywCnsNr1VQ/gIkXsWNFNt763cxRBcZLXChw/892ESzlYXeXyMVdRx8eOXVmw
Boek uitgave Rijksmuseum va Oudheden, Leiden

en tentoonstelling nu t/m 17 maart 2024.

De eeuwen tussen 900 en 1100 zijn een belangrijke overgangsperiode in de geschiedenis van wat nu Nederland is. Het gebied verandert ingrijpend qua landschap, bevolking, bebouwing, taal en cultuur. Het wordt beter bereisbaar. Deze veranderingen creëren een Nederland dat herkenbaar is voor bezoekers van nu, met dijken om ontgonnen land, een burcht na elke rivierbocht en kerktorens aan de horizon.

Het Nederland van de 10de en 11de eeuw, grotendeels bestuurd door de bisschop van Utrecht, is de noordwestelijke punt van het...


Het jaar 1000 - 1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten