maandag 2 maart 2015

watergeomantie dit weekedn

Dit weekend overweeg ik om in Nederland weer twee excursies te organiseren


Subtiele Nederlandse Rivierfenomenen

Zaterdag  7 maart: De Rijn/Waal rivier aan de zuidzijde en ten oosten van Nijmegen.

Ik heb daar al vooronderzoek gedaan en daar zijn specifieke fenomenen zoals:
- grenswezens tussen Duitsland en Nederland en de Rijn als grensrivier. Het betreft riviermeermensen en grenswezens die de subtiele rivierweg beheren. Oude subtiele straten die heel ver gaan
Locaties; Düfflewaard en Millingen a/d Rijn

- het rivier verdelingspunt in Millingen waar de Rijn overgaat in het Pannerdens Kanaal met rivierreuzen en een rivierengel

- relatie Rijn/Waal met de oeverwal
- Oer-aspecten van contact met een rivier
- dat wat zich aandient


West-kustzeewezens

Zondag  8 maart wil ik weer de zee ontmoeten met als bijzonder thema
- nieuwe energetische fenomenen bij Scheveningen als reactie op menselijke activiteiten en welke invloed dat heeft op waterkustwezens.
- de strandzone ten zuiden van Scheveningen met haar waterkustwezens

de beide tochten beginnen rond 10.30 uur en eindigen zo rond 17.00 uur
Plaats van samenkomst ontvang ja na bericht. Dagvergoeding 40 euro

Heb je zin om mee te gaan laat het me graag weten voor vrijdag aanstaande

Minimale belangstelling drie personen

Tot weerhorens en vooral tot weerziens


                                 motto:  met elkaar ontmoeten we meer dan alleenGeen opmerkingen:

Een reactie posten