zaterdag 17 september 2016

Aarde uitstroom openingen op de Cochno Stone; een unieke Moeder Godinsteen kaartDe Cochno Stone is een grote granieten steenplaat van 13 m bij 8 m die onlangs weer zichtbaar is gemaakt. Het ligt in het Schotse Auchnacraig, Faifley, West Dunbartonshire.
De steen met ongeveer 90 inscripties (petrogliefen) is bij toeval in 1887 ontdekt en in de 1960s weer overdekt om beschadiging te voorkomen. De Universiteit van Glasgow onderzoekt momentaan de steen.
Men neemt aan dat het gaat om inscripties uit de Bronstijd en 6000 jaar oud is.

Het doet mij heel erg veel denken aan de taal die de Middeleeuwse Geomanten scholen hanteerde om energie plekken te noteren op hun kaarten; cirkels met ringen waarbij in het centrum de energiewaarde het hoogst is en de tweede ring  een mindere kwaliteiten zone,  etc. Hoe meer ringen hoe sterker de uitstroming. Een openingen van de ringen geeft de  stroomrichting van de steeds uit de aarde komende energie stroom. Soms overlappen uitstroom openingen zich waardoor menging optreedt dat je ook ziet op de kaart. Het mooie van deze stenenkaart is dat de uitroompunten in het centrum worden aangegeven als een uitholling in de steen, een opening in de aarde.

Dergelijk geomantisch landschappen onderzoek werd tot laat in de Middeleeuwen in Europa uitgevoerd. Een kleine kaart is nog aanwezig in de kathedraal van Wells die dateert bij de bouw van de achthoekige ruimte.

Voor de toenmalige Bronstijd mens, die Aarde  ondergrond georiënteerd was, waren de uitstromingen van Moeder Aarde zegeningen waar ze hun heiligdommen hadden en niet op mochten wonen. Je kunt zeggen dat de Cochno Stone een soort map is van een groter gebied van een bepaalde stam

Op internet zijn oude foto’s te zien van de steen waarbij de petrogliefen zijn verbonden door lijnen. Ik noem dat imaginaire lijnen en passend in de door velen foutief geïnterpreteerde leylijnen/energielijnen.  Soms liggen uitstroomopeningen op rechte lijnen bovengronds, op aarde of ondergronds en dat is ook sterk tijdsbepaald.

De stenenkaart kan ook gebruikt zijn om veranderingen in de uitstromingen te signaleren vanaf een afstand, dan wel om rituelen te laten plaats vinden voor de Grote Moeder.


Deze stenen kaart verdient nu een goede bescherming en is een heel oude beeldtaal van het subtiel energetische landschap uit een ver verleden. Ere aan de makers en de sutiele en huidige beschermers van deze unieke steen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten