dinsdag 16 december 2014

Friese sterren planologie weer gezien

Ik noem dat prehistorische planologie dat krachtplekken staan op sterren punten. Toen ik in negentiger jaren samenwerkte met Wigholt Vleer die het eerste Nederlandse boek over krachtplaatsen –leycentra- in de lage landen- schreef waren er al mensen die met dit ster planologisch onderzoek bezig waren in Drenthe bij de hunebedden en in Friesland bij de terpen. Het zijn immers oude contactpunten die de Oermens zag en ervaarde in het grote universele landschap. Lijnen –leylijnen-verbonden de krachtplaatsen met elkaar. We hebben in die negentiger jaren duizenden laten kennismaken met deze Oergrond gedachte van de oude cultusplekken; de boven-beneden verbinding.


Wetenschapper Emiel Amsterdam uit Hindeloopen, werkzaam bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, deed vorig jaar een ontdekking.(1) In de gevel van de kerk van Hindeloopen ontdekte hij symbolen die hem op een spoor zetten van een eeuwenoud feit dat verspreid ligt over het Friese landschap. De locaties van de meer dan 2000 jaar oude terpen in Friesland houden volgens Emiel verband met de sterrenbeelden. Elke terp vormt een ster in een sterrenbeeld. Zo maakt Hindeloopen deel uit van het sterrenbeeld Steenbok en is Leeuwarden onderdeel van het sterrenbeeld Leeuw. Zijn bevindingen zijn door een schrijfster beschreven in het recent verschenen triller boek ‘Het geheim der eersten-de terp van Naphtali.
Een exoterisch verhaal van een oud gegeven dat het kustzeevolk Friezen leefde op Sterre punten in het grote kosmische landschap.
De Friese bouwmeesters wisten van dit gegeven en verwerkten dat ook in de bouwmystiek van vorm, richting en symbool.
Mooi dat Emile dit gegeven weer herkende en er een triller van liet maken. Feit blijft dat het wel weer oude voor-christelijke en christelijke planologie is en de plekken nu niets meer feitelijk met de sterren te maken hebben door menselijk over- en ander-gebruik. In het herinneringsveld is het nog een gegeven maar in het hier en nu zijn de plekken al lang verder geëvolueerd. Nieuwe plekken zijn vaak veel interessanter die meer dimensioneel van aard zijn.


Ach en de relatie met Stonehenge en Egypte en de oude kustmythen blijft immer interessant maar brengt niets nieuws. De lage landen cultuur was een lokale cultuur die wel mensen heeft gekend die de grote relaties kenden en plaatsten in hun lokaliteit, maar het bleef een laag land, bij en onder water. Mooi dat een oud feit boven water is gekomen.


1. ninefornews.nl.  en vooral schrijfster Henriette Hemmink

Vraag: 
Bedankt voor deze interessante boekentip! 
U beweert echter dat de lage landen cultuur een lokale cultuur was. Ik heb het Oera Linda Boek gelezen en daarin blijkt echter iets heel anders, de Friezen beheersten heel Europa en Athene bijvoorbeeld is door de Friezen gesticht. Volgens sommigen is dit boek een vervalsing maar dit lijkt me gezien de toch ook vaak weinig heroïsche inhoud onwaarschijnlijk. Wat is uw mening hierover?
  (D.L. zelf geen Fries :-))


 Reactie:
De oude culturen waren sterk lokaal sterk aangepast geworteld maar kenden vooral nog universele principes van het Noordelijk Halfrond. Je zou kunnen zeggen; ze konden groot in het klein aarden. 

Dat is anders dan in deze tijd waar we groot overal groot willen aarden en geen aanpassing meer kennen aan de lokaliteit,

het Oera Lindaboek is het enige Nederlandse stam Fries heroïsche geschiedenisboek wat we kennen van een Europese stamgroep net als het Oude testament dat is voor de Joden. Er zijn overigens wel meer van dergelijke sagen zoals een uit Finland de Bok sage.


en nog dank voor je reactie.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten