maandag 27 november 2017

Nazisme en de occult


Het is altijd verdacht om iets te schrijven over nazisme.

Eric Kurlander schreef recent een boek over ‘Hitler’s `monsters`; a supernatural History of the Third Reich”. Deze hoogleraar geschiedenis aan de Stetson University in Florida is van mening dat  het Derde Rijk tot in zijn poriën doordrongen was van ‘bovennatuurlijk denken’ door o.a. gebruik van wichelroedes,  magische symbolen en onderzoek naar Atlantis en Heilige Graal .*

Het bovennatuurlijke natuurlijke denken is Indo-Europees, net als in andere culturen.  In Europa waren er altijd occulte en esoterische holistische groepen openbaar, geheim of anders, met een doctrine of gewoon een andere meer traditionele manier van waarnemen.  Zo heeft India haar hindoeïsme en Japan haar shintoïsme en midden noordwest Europa haar oude Keltisch Germaanse geloof met een sterke relatie tot de lokale Natuurtraditie.

Het bovennatuurlijke is een Oerstroom
dat er altijd zal zijn
Wat daarmee gedaan wordt
 is aan het individu, de groep of een cultuur

Het Derde rijk werd volgens Kurlander sterk beïnvloed door deze Indo-Germaanse religies, het heilige noorden denken, de wereldijsleer, en vooral de eigen witte stam rassenleer met haar eigen tijdgeest denkers als Otto Rahn. Vereniging van materie en geest, mystiek  werd in Duitsland bloed en bodem; de eigen heilige Heimat die vergroot moest worden.

Deze toenmalige onderstroom  in die cultuur, nu vaak bestempeld als pseudo- of grens wetenschap (onderzoeken de grens verschijnselen en is daardoor ook interdisciplinair!) is nog steeds aanwezig en niet weg te branden daar het bij het eigen land (karma) hoort.  Mensen die dit voor lief namen en nemen hebben  een grote scepsis tegenover de wetenschap, het westerse materialisme,  en zoals de nazi’s toen zeiden het ‘weekhartige Christendom die de schaapjes zoet hield met het hiernamaals’.

Magie, occultisme en grens wetenschap  werd door de leiders van het derde rijk geaccepteerd en vooral na 1939. Esoterische topfiguren werden ingehuurd voor militaire doeleinden en hoog geplaatste leiders hadden ze als persoonlijke adviseur.
Het exploiteren van esoterische kennis werd bewust toegepast in het nazisme, door de inlichtingen diensten,  bij het lokaliseren van concentratiekampen en etnische groepen verplaatsingen naar het oosten (de Nederlanders zouden een buffer worden met de Slaven in Polen),  landbouw en wonen, bij de ontwikkeling van geheime wapens, menselijke experimenten en het vormen bovennatuurlijke partizanen (weerwolven tegen  zoals ze dachten ‘de Slavische en joodse vampiers’)  en zelfs het einde van de oorlog!

De toenmalige expansionele racistische bloed beluste nazi’s hebben het oude westers occultisme geperverteerd en misbruikt in een tijd van een klimaat van afkeer tegen de West-Europese Verlichting en vermengd met giftige rassentheorieën en Joodse complot theorieën. Het irrationele overheerste en je ziet het helaas weer opkomen in Europa en de V.S  (alt-right-beweging) met een terugkeer van denken gebaseerd op vaak oud regressief geloof.

Blijf  daarom vooral wakker en ook in het bovennatuurlijke heb je verschillende interpretaties, oude toepassingen en beperkte visies/denkwijzen los van nieuwe eigen tijdse waarnemingen. Laat de oude tijdsgeest meer los en geef de nieuwe inspiraties mens, leven- en planeet vriendelijk door!

Enkele feiten uit Eric Kurlanders boek die in het nazistisch denken werden toegepast:
- Himmler, de tweede man van het Derde Rijk dacht dat hij de reïncarnatie was van een Saksische koning uit de tiende eeuw  en was net als Hitler vegetariër. Himmler organiseerde expedities en onderzoeken naar Atlantis en de Heilige Graal
- Hitler pleegde ogenschijnlijk zelfmoord in de Walpurgis nacht in Berlijn
- de Hitlerjeugd vierde de Zonne jaarfeesten zoals de zonnewenden
- De grond rond Dachau moest biodynamisch worden bewerkt door de kamparbeiders
- Hitler's bibliotheek stond vol met boeken over natuurgeneeswijzen, mythologie en magische symbolen
- de Duitse Marine had een special instituut dat met wichelroedes boven een landkaart vijandige onderzeeërs opspoorde
- Hitler liet zijn kanselarij door een wichelroedeloper controleren op kankerverwekkende aardstralen
- toen Mussolini door de geallieerden was gearresteerd, haalde de SS veertig tarotlezers, helderzienden en astrologen uit de concentratiekampen om hem te zoeken in operatie Mars.


De gebruiker kiest het aanwezige en bepaalt deels de richting.
En is daar ook persoonlijk voor verantwoordelijk.
Het zegt echter niets over de subtiele fenomenen die in elke tijd eigentijds en persoonlijk werden toegepast

*met dank aan het dagblad Trouw die een recensie over dit boek schreef op 27 november 2017


wil je een lezing van deze onderzoek man horen zie: https://www.youtube.com/watch?v=96r_nvkC30Y&t=3355s

Geen opmerkingen:

Een reactie posten