dinsdag 26 juni 2018

Godsdienst/ territoriale oorlogen geschiedenis Schirnding en een strijd-demoon.

War and war after
Dit jaar wordt herdacht dat 300 jaar geleden in Midden Europa een bloedige godsdienst oorlog begon in Praag tussen katholieken en protestanten. De dertigjarige oorlog die duurde tot 1648 en naar het laat aanzien een miljoen slachtoffers heeft gekend met een ongekende chaos en vernieling.

Hier in Schirnding kwamen in 1632 uit het oosten 3000 Kroaten door de pas die door lokale boeren werd verdedigd en 42 mannen in de onmogelijk strijd het leven lieten. Een monument herinnert nog aan deze zinloze verdedigingstactiek van deze moedige lokalen.

En in 1647 toen Zweedse protestantse soldaten op mars naar Eger het dorp plunderden en de kerk vernielden.
En nog eens in de slotfase van deze oorlog in 1673 toen het keizerlijke (katholieke) leger van 30.000 man plunderend door het dorp trok. Tot 1687 werden deze soldaten ingekwartierd die de hier bekende belangrijke grens pas  bewaakten.

De bouwer van mijn boerderij Michael Jäger heeft na dit oorlog gebeuren, zo rond 1674, zijn woonhuis gebouwd uit een goede beurs. Wel na een tijd van vele roeringen  waarin geen enkel huis meer bewoonbaar was. Zijn T-vormig woonhuis  werdf pas een boerderij toen zijn dochter trouwde met een lokale boer Jäckel, die vereeuwigd is op de bovendorpel van de stal.

Geomantisch werk
1632/1647/1673….al deze jaren hebben separate ankerpunten in deze kleine grens omgeving tussen Beieren en Tsjechië. Gebieden waar radicalisering weer grotere vormen gaat aannemen. De Beierse ‘christen’ democraten CSU zijn op oorlogspad tegen hun landelijke college CDU. Onderwerp; vluchtelingen. Beieren wil ze m.i.v. 1 juli a.s. weren aan de grens als ze in een andere Eu staat zijn aangekomen en daar ‘thuishoren. Voorheen was stam en religie één en nu gaat het om volk tegen volk.

Strijddemon
Terug naar de strijdjaren in de 17e eeuw. Gemeen hebben ze één collectief strijddemonwezen, levend in de bovenaarde en omgeven door hem gevangen genomen zielen. 
Bekend zijn deze strijddemonen die op bepaalde momenten in de tijd offers vragen. Vaak slachtvelden waar eeuwenlang gestreden werd.  Hier ter plaatse zie ik een ‘opleving’ in eens in de 3-500 jaar.

Voor Rudolf Steiner zijn demonen niet verloste wezens en restanten van ontwikkelingen van de mens, die nog oplossing vragen; onverwerkte emoties, woede en kwaadheid, lusten, oordelen, e.d.

Hussieten oorlog
De oorlog voor de 17e eeuw is de 15e eeuwse eerste grote godsdienstoorlog tussen de Johannes Hus aanhangers en de katholieken in de Hussietenoorlogen of Boheemse Oorlogen. Een reeks van gebeurtenissen en veldslagen aangeduid die tussen 1419 en ongeveer 1439 plaatsvonden in het gebied van het toenmalige koninkrijk Bohemen  (tegenwoordig Tsjechië). Ik bezit een grote ondergrondse kelder die naar deze oorlog is vernoemd, waar men zich in verstopte , waar de lokale bevolking in de nadagen van de 2e W.O. zich ook weer verstopt hadden voor de Amerikanen.

Hoe nu?
In deze  21ste eeuw komt deze  bloed demon weer omhoog en daarom moet ik het eens goed onder ogen zien. Een geweldig grote vurige woeste draak manifesteerde zich, die vastgezet was.
Maar wat maakt deze natuurkracht zo destructief? Heb ik het zelf gedaan in een eerdere incarnatie hier ter plaatse en is het daarna vertrouwd geworden aan bloed offeranden? Heb ik het aangezet, opgehitst en is het niet gestopt of zat ik in de val van repeterend gedrag opgewekt door oude lokale archetypen? In elk geval is het een natuurkracht die negatief is geworden, werd me duidelijk. Tijd om het te bevrijden en dat te geven dat het nu nodig heeft.  Met een geweldige snelheid ging het wezen uit de aarde naar de bovenwereld. Een persoonlijk verloren zielestuk komt daarna weer bij me terug.


« In order to evolve we must, during the course of our successive incarnations, experience all the situations and conditions a human being is destined to know. This requires that we each strive to broaden our understanding of life, because from one incarnation to another, not only can we change sex, but also be born in different countries, in different social classes, and belong to different groups and different religions. And as such, what could possibly be the point of racism, nationalism, class struggles, the battle between the sexes, or religious conflict? In reality they are based on nothing concrete.
Our spirit travels through time and space, and the differences humans claim exist between them are but artificial creations produced by ignorant brains. One day, nothing will remain of these narrow-minded views, for no one is justified in such claims. Only those who work for unity have the right approach. »
Omraam Mikhael Aivanhov
Geen opmerkingen:

Een reactie posten