dinsdag 7 augustus 2018

cropcircles 2 bericht


Iemands analyse
"In antwoord op uw bericht stuur ik u hieronder 'nieuwe' informatie afkomstig van Share Nederland over het fenomeen cropcircles  in zijn boek 'De bundeling van de Krachten van Licht' geeft Benjamin Creme uitleg over graancirkels:
 “De Ruimtebroeders maken de graancirkels. Dit zijn in wezen centra of draaikolken van kracht. De graancirkels verschijnen over de hele wereld, maar het zwaartepunt ligt in het zuiden van Engeland, want dat is waar Maitreya verblijft. Zijn brandpunt in de wereld is Londen. Ofschoon de graancirkels niet in Londen zelf verschijnen, liggen ze er niet ver vandaan. Er zijn goede redenen waarom ze in grote aantallen in graan en andere gewassen verschijnen. Op indirecte manier laten de wezens in de ruimteschepen zo hun ‘visitekaartje’ achter, zeggen ze: “Wij waren hier.” De Ruimtebroeders maken jaar na jaar ongelooflijk complexe, prachtige en steeds bewerkelijker patronen in de graancirkels. Dan worden de gewassen geoogst, de cirkels verdwijnen en het jaar daarop worden ze weer gemaakt. Ze worden met opzet in gewassen gemaakt, omdat gewassen seizoensgebonden zijn… Sommige patronen, met name de recentere, hebben een betekenis.”

met dank aan Karin Mahieu
Mijn commentaar

Uit de beschrijving valt op te maken dat de auteur uit gaat van een zekere onbedoeldheid behalve om op hun opmerkzaamheid te wijzen. Dat is een typisch menselijke persoonlijkheid aspect daar hogere culturen deze fase al lang overstegen hebben en handelen vanuit een zekere noodzaak die ik mijn verwijzing noem in de blog.

De complexe structuren, die steeds unica zijn, bewijzen hun hoge creativiteit, dan wel unieke impuls die de aardeplaneet zelf omzet in materialiteit in de vorm van een teken; impuls wordt vorm in onze 3 D realiteit. Tekens zijn al heel lang aantrekkingsvormen of uitdrukkingsvormen zo je wil. Mijns inziens gaat het om kortdurende impulsen die diep in de aardehuid dringen en aan de oppervlakte een resonantie achterlaten.  Zo zie ik zelf het steeds bij deze fenomenen wat er is gebeurd.

Ook de benoeming van de aanwezigheid van een verlichte in London vind ik een te ver gaande 'egoicering' van een multi dimensionaal fenomeen.  De mensbewoners hebben in het verleden teveel gestreefd naar zoeken naar grote Verlossers doch die tijd is voorbij en wij als mens en vooral zij die inzicht hebben dienen aards en wijs te handelen. De tekenen in de velden kunnen ons wel wakker maken over fenomenen die onze materialiteit overstijgen. En waarom ze juist in een bepaald gebied in Engeland voorkomen heeft hoogstwaarschijnlijk met de ondergrond van kalk te maken. Een substantie die binnen planetaire energieen  tussen aarde en zon makkelijker verwerkt.

In elk geval zijn het krachten van het Licht -pre-dimensionaal, pre-tijd en post materie-  en is de titel  ‘Krachten van Licht’ juist.Geen opmerkingen:

Een reactie posten