zondag 5 augustus 2018

Vrijmetselaars en hun landgoedtuin ontwerp

Vroege Vogels meldt vandaag van het bestaan van een laat 18e eeuwse vrijmetselaarsboom in de tuin van de landgoed Fraeylemaborg in Groningen. 

Zij schrijven: "De vrijmetselarij is een internationale broederschap van personen die streven naar geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Pier Nicolay, actief lid, vertelt hierover in de tuin van de landgoed Fraeylemaborg. Hier staat nog steeds de oude zwarte walnotenboom in de tuin die vroeger was ingericht met symbolen refererend naar de vrijmetselarij.
Vogelvlucht Fraeylemaborg door Anco Wigboldus, maçonnieke elementen door Cees de Vriesch

De verdwenen tuin
Ooit was de tuin achter Fraeylemaborg aangelegd met zeer specifieke patronen: een passer en een winkelhaak, een cirkel met een punt, een langwerpig vierkant en een pentagram. Symbolen die staan voor een bijzondere beweging in Nederland. Een groep personen die om hun lidmaatschap aan deze broederschap in sommige landen nog steeds worden vervolgd. De tuin die hier in 1781 werd aangelegd was kentekenend voor de relatieve vrijheid waarin de vrijmetselarij zich in Nederland begaf. De zwarte walnotenboom is als enige overgebleven uit die lang vervlogen tijd.  
Zwarte walnotenboom 
De boom ziet er volgens groenbeheerder Carlo Kok goed en gezond uit, ook al is de stam iets scheef gezakt. Dankzij verankerde staaldraden zal de boom niet omvallen. Het is de grootste walnotenboom van de provincie Groningen, met 1,5 diameter stamdikte en een hoogte van 23 meter. De walnoten van de boom zijn eetbaar en rijk aan oliën. Ze liggen er voor het oprapen.
Ontmoetingsplaats
Tuinen dienen voor vrijmetselaars nog steeds als ontmoetingsplaats. Er worden nog steeds rituele bijeenkomsten in de open lucht, zogenoemde veldloge’s, gehouden. Tijdens zo’n ontmoeting komt de gehele schepping en de verbintenis met de natuur aan de orde, overeenkomstig met de overtuiging van veel vrijmetselaars. Via een vraag en antwoordspel wordt met behulp van symboliek een boodschap overgedragen. En al deze rituelen, die voor niet-leden geheim blijven, heeft de walnotenboom vanaf de eerste rang mogen meemaken.
Iedereen welkom
De boom komt uit Amerika, een niet-inheemse boom dus. Maar dat vindt Kok niet erg want iedere boomsoort trekt verschillende insecten, vogels en schimmels aan. Door biodiversiteit wordt de ‘keten’ versterkt en de kans op uitval en ziektes verminderd. Iedereen is dus welkom, een boodschap waar Nicolay het mee eens is."

Wie was de eigenaar en opdrachtgever?
In 1781 was de koper van de meer dan 30 jaar lang verwaarloosde borg mr. Hendrik de Sandra Veldtman. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de borg, dat zij buiten de familie werd verkocht. De Sandra Veldtman was actief lid van de loge L'Union Provinciale en werd sterk door vrijmetselaarssymboliek aangesproken. Hij liet de tuin aanpassen en bracht diverse vrijmetselaarssymbolen aan; er werden onder andere paden in de vorm van een passer en winkelhaak aangelegd. (bron Wiki)

Recent commentaar van de Orde 
In December 2017 meldt  P.W. Nicolai, 2e opziener en voorlichter Loge L’Union Provinciale: “Het klopt dat een pentagram de basis vormt voor de Vlammende Ster, maar uit een pentagram kan geen passer en winkelhaak worden herleid. Een regelmatig pentagram bestaat uit een vijfhoek plus vijf driehoeken. De driehoeken hebben basishoeken van 72 graden en een tophoek van 36 graden (dit volgens de gulden snede: wanneer de zijkanten als 1 eenheid worden genomen is de basis 0,618…..). Dit betekent dat de hoeken van de binnenste vijfhoek (waaruit de winkelhaak herleid zou worden: oranje gekleurd in het kaartje) elk 108 graden tellen. Een winkelhaak heeft echter altijd een hoek van 90 graden. Technisch gesproken is er dus geen winkelhaak onder de “passer”. Verder zou de vorm van het Alziend Oog de vorm van “visica pisces” moeten hebben. In het kaartje is een cirkel afgebeeld. Kortom, behalve het pentagram is het te kort door de bocht om uit de kaart van Wigboldus vrijmetselaarssymbolen te herleiden.”


Fraeylemaborg wordt door Heimeric Tromp, in publicaties over vrijmetselarij en tuinkunst, genoemd als voorbeeld waarbij maçonnieke elementen in de plattegrond van tuin en park zijn te vinden. Sinds 1781 was Fraeylemaborg in eigendom van de vrijmetselaar J.H. de Sandra Veldtman (1756-1816).
Heimerick zegt: In een plattegrond van de Fraeylemaborg, die uit deze tijd dateert, zien wij in een van de bosquetten passer en winkelhaak, mogelijk met schietlood afgebeeld; daarnaast wordt de aanleg door een samenstel van verschillende driehoeken gedragen. De rechthoek in het andere bosquet kan verwijzen naar vorm van de loge; het langwerpig vierkant met een punt als symbool van de loge. Ook de grote lanen kunnen als passerlanen worden opgevat.
De bosquetten bevinden zich in het achterste deel van het park/bos. Het is een kaart uit Oude Hollandse Tuinen van Anna G. Bienfait waarin het bovenstaande herkend is.


Zijn er meer tuin maçonnieke ontwerpen?
"Over bovenstaande zichtlanen, deze komen ook voor op de Havenzathe Oosterbroek. Deze was van Tonco Modderman, vrijmetselaar van het eerste uur, en bewoner van oosterbroek. Ook hij veranderde de tuin, net als Hendrik de Sandra Veldtman."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten