woensdag 7 augustus 2019

Zandwinning en nieuwe water recreatie investeringen nieuwe bedreigingen voor de subtiele watersferen in Zuidkust FrieslandEn er is nog steeds veel goeds te ervaren.

In juli bezocht ik met liefhebbers de zuidkust van Friesland om de subtiele watersferen te onderzoeken.

Een nieuw fenomeen kwam onder de aandacht, kitesurf plekken waar de bestaande subtiele watersferen geen zin in hebben en al of niet tijdelijk zich terugtrekken. Een droeviger fenomeen is het ontstaan van meer vaste demonische punten door het loslaatproces van menselijke kwaliteiten tijdens deze ontladende toeristische mannelijke activiteiten.

De windmolens aan de oostkust van de Noordoostpolder zijn overigens ook geen pretje voor de subtiele watersferen en deze zone is subtieler al doodser geworden.

Al met al is deze Zuid Friese kustzone kwaliteits zone ook aan het veranderen en niet geheel ten goede. De fijnere oude Friese watersferen worden teruggedrongen en wat eens de mooiste rustigste waterzone van Friesland was, wordt sterk bedreigd.

Ook het onlangs door de gemeente afgestemde zandwin eiland heeft gelukkig veel weerstand gekregen uit het Friese gebied: 16.000 proteststemmers. In een van de mooiste natuurlijke oude waterzone ’s van Zuid Friesland wil men een grootschalige zoetzand winning plannen. Zandwinningsbedrijf Koninklijke (hum nou ja niet in afgestemd gedrag) Smals stapt nu naar de Raad van State.

Ik hoop dat deze grootste bedreiging van de Friese subtiele IJsselmeerzone geen grond van vestiging krijgt op dit punt!!!

Dit is het plan: baggerbedrijf Smals uit Cuijk wil in het IJsselmeer, dat gemiddeld zo’n vier meter diep is, een gebied van ongeveer één bij twee kilometer afgraven tot een onderzeese groeve van 60 meter diep. In dit gebied (5 kilometer ten zuiden van de kust van Friesland en 7 kilometer ten westen van de Noordoostpolder) moet ook een nieuw eiland worden gemaakt, 500 voetbalvelden groot, met daarop loodsen van 100 meter lang en silo’s van 22 meter hoog. Op het eiland hoopt Smals per jaar twee miljoen ton ‘industriezand’ te produceren, opgeslobberd uit de diepte. Met schepen gaat het zand naar het land. (Bron: Trouw)

Gevolg: diepere ‘troggen’ waar negatieve sferen gaan heersen, het afval trekt naar het diepste punt, en verdrijving van de voor Nederland zo mooiste watersferen


En verder: de sferen bij Laaksum: het kleinste vissersdorpje van Europa en de Roode Klif zijn sterk beïnvloed door negatieve historische gebeurtenissen in het verleden, die aandacht verdienen.

Mooie sferen zijn vooral te vinden bij het Oudemirdum en bij de Klif van Mirns, eens een heel oude godinsfeer, die verder aan het reizen is in de luchtsferen.

Ook een mooie zone voor de juveniele zwanen om te verblijven waarvan we een hele grote concentratie aantroffen van meer dan 100  - 150 exemplaren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten