dinsdag 8 december 2015

adelijjke spiritualiteit

Mythe of werkelijkheid?
De adel had in de middeleeuwen een eigen spiritualiteit die van generatie op generatie werd overgedragen. Naast wereldse belangen hadden ze ook spirituele belangen en droegen zorg voor de oude heiligdommen. Is er nog iets overgebleven van deze oude spirituele traditie. Wie weet hier meer over?
Een weeronderzoek in het nu van kasteel Waardenburg
De eerste bouwfase van kasteel Waardenburg is m.i.,  geïnitieerd door tempelier/bouwmeester(s) in opdracht van de opstandige  Ridder Raoul de Châtillon  (1225 – 1283), die het aan de stok kreeg met de Franse koning Lodewijk de heilige
Hij “raakte in onmin met de Franse koning, die hem vervolgens voor 'coquin' (schurk) uitmaakte. Dat was tegen het zere been van Raoul die op zijn beurt enkele edelen om zich heen verzamelde en de troepen van de koning een gevoelige slag toebracht.

De koning toonde zich een slecht verliezer. "Le Coq à chanté de bon matin (de haan heeft vroeg gekraaid)", sprak hij en deed de ridder in de ban. Raoul was zijn leven in Frankrijk niet meer zeker en week op verzoek van zijn neef Otto II van Gelre uit naar de Lage Landen. Vanaf dat moment noemde hij zich Rudolf De Cocq, als een soort 'geuzennaam'. Hij betrok het kasteel te Rhenoy.

De nakomelingen van Rudolf de Cocq verkregen veel bezittingen in het Gelderse rivierengebied. Ze voegden telkens de naam van hun bezit toe aan hun geslachtsnaam en zo ontstonden de families De Cocq van Waardenburg, De Cocq van Neerijnen, etc. Zo ontstond ook de tak De Cocq van Delwijnen, toen het Kasteel van Delwijnen werd gebouwd.” (bron: Robbie Dell'Aira)

 De Cock bouwde  dus enkele burchten  in het rivierengebied en Waardenburg waar hijzelf ging wonen was er één van die in  het jaar 1265 startte op een belangrijk astrologisch moment met een drievoudige  conjunctie van Jupiter en Saturnus (‘de ster van Bethlehem’ volgens Carl Koppeschaar). Dit hemels verschijnsel dat sinds  de geboorte van Jezus in 1265 voor de achtste maal werd  waargenomen door alchemistisch georiënteerde astrologen.
 Het bouwplan van het kasteel dat zich uitdrukt in het octogonale  (achtvlak)grondplan met een centrale waterput is een typische bouwwijze van de tempeliers.  En op een  riviereiland in de toen nog onbetekenende Waal Rijn afvoer aan de verre buitengrenzen  in de zompige moerasdelta op wel een belangrijke Oergodinnenplek.

Een bron meldt:
‘De Merovingische priesterkoningen in Zuid-Frankrijk leefden en handelden op gnostische basis, uit liefde en verbroedering. Zij dienden het volk, alles was in het belang van de onderdanen. Hun voorbeeld was koning Salomo, wiens naam ‘de Vreedzame’ betekent, met zijn structuur en inzichten. Ze creëerden een optimale en harmonieuze samenleving en waren goed voor de zwakkeren. Zij kwamen voort uit de Desposyni, het nageslacht van Jezus en Maria Magdalena, die naar Zuid-Frankrijk waren gevlucht.
De Karolingers hebben de Merovingers uitgemoord. Een aantal ontkwam en daar kwamen de Albigenzen uit voort. De paus noemde hen ketters en daar kwam de naam Katharen vandaan. Zij leefden op dezelfde manier als de Christiani, de eerste volgelingen van de leer van Jezus en dat was een doorn in het oog van Rome. Hun uitgangspunt was dat het goddelijke leeft in elk mens en dus niet buiten jezelf, zoals de Kerk predikte. In Noord-Frankrijk was de arrogante koning Filips de Schone jaloers en joeg, na het vermoorden van twee niet meewerkende pausen, samen met paus Bonifatius de Katharen op de brandstapel.
Een aantal overleefde ook dát, gelukkig. Of er nú een mensgerichte stroming is? In de jaren tachtig had je in de Rooms-Katholieke Kerk een charismatische beweging van mensen die verandering wilden, die aan spiritualiteit gingen doen en mediteerden, zelfs Oosterse Zen. In de abdij te Zundert had je veel monniken die aan Zen-meditatie deden. Dit was mogelijk omdat elke abdij autonoom is. In de maatschappij als geheel is de laatste decennia de belangstelling voor spiritualiteit enorm gegroeid.’

Interview met auteur Maurits Prins, auteur van Het Bedrog van Rome


Bron; http://www.wanttoknow.nl/boeken/de-rk-kerk-gebouwd-op-leugens-intriges-en-malversaties/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten