donderdag 30 mei 2019

Mother mind and Warrior mans mind‘Mans warrior mind’ is recht op doel, denkt , is bezig met de buitenkant,  en the ‘Mother  Mind’ gaat, stroomt  in omwegen, voelt en is met de inhoud bezig.
Sig Lonegran noemt het 'His story' and 'Her story'. Als ik naar buiten ga in het landschap, ontmoeten, gaat het vooral over 'Her story'.

In het schouwen van mensen kom jeook  beide aspecten in potentie tegen: vaak is er een van onderdrukt, afwezig dan wel overgenomen door externen.

De Zulu Sangoma (healer) Vusamazulu Credo Mutwa calls on all human beings to awaken the mother mind, that part of human consciousness that feels what is happening in the world.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten