donderdag 2 mei 2019

vervolg van voorgaande blog Een Oer westerse filosofie van hoe het Geheel stroomt In de Oertijd van het Westen kende men ook een integrale waarnemingen filosofie. Een variant van de eerder genoemde Afrikaanse filosofie. Het onderstaande geeft daarvan een voorbeeld. Regressie-informatie over Natuurkrachten Een wijze man uit het Keltische dorp leeft als een kluizenaar in de 12e eeuw in Zuid-Frankrijk en vertelt over zijn ervaringen met de Natuurkrachten: “Vanuit het Alomtegenwoordige, verwoord als Al, dat zijn invloed duidelijk merkbaar maakt aan de mens in de volgende cirkel, manifesteren zich steeds dichter bij de mens komende krachten, die zich kenmerken door twee of meer kanten”: 1. De allergrootste is de Kracht van het Licht: dag en nacht, zon- en maanlicht 2. De Kracht van de Grote Natuur 3. De krachten van de vier seizoenen 4. De Geestkrachten, zoals de aarde als geheel 5. De Kracht van de aanwezige, ons omringende energieën: aarde- en kosmische energie; water zowel bovengronds als ondergronds. 6. De invloed van de Natuurwezens 7. Het Ik van de mens, die wederom al die andere dingen beïnvloedt En daarmede is de cirkel rond Tussenvormen zijn er ook, zoals tussen 2 en 3: wind en regen, warmte en koude, storm, bliksem. (2) Het exoterische christendom heeft alles tussen hemel en aarde verdoemt en benoemt als God, vaak verworden tot een imaginaire anti God. Door het isolement van het individu in een technocratische samenleving met zijn ‘eigen kleine knusse internethoekje territorium’ (3) met een wereldbeeld los van het Geheel is de westerse mens niet alleen vervreemd van zichzelf door onvoldoende referentie. Maar ook vervreemd van de grote subtiele en geestelijke realiteit door de materialistische werkelijkheidswaan van de 3 D-wereld. In deze tijd waarin de gemeenschappelijke ruimte door individueel egoïsme steeds meer verstoord wordt, is heroriëntering een must in de menselijke ontwikkelings geschiedenis Een incluis met een ik en een wij en een gij. It is a long way naar ik-wij sheid in een 4D wereld…’ Of anders gezegd door m’n vriend: ik eerst egoistisch Tot dat je er last van krijgt Naar Wij naar Ik met een hoofdletter Noten 1. Pius Mosima promoveerde in 2016 aan de Universiteit van Tilburg op interculturele filosofie en woont en werkt in Kameroen. Hij doceert filosofie op de universiteit van Bamenda en is verbonden aan het African Studies Centre in Leiden. Zie artikel Trouw 9 april 2019, “Depressie? In Afrika kennen ze het woord niet eens.” 2. Regressieinfo met Nina Elshof door Dick van den Dool. 3. Filosoof dr. Jan Barts, werkzaam aan de Haagse Hogeschool.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten