dinsdag 24 oktober 2017

Deuren


Wat oude aantekeningen uit m'n geomantisch archief

Volgens vele volksgeloven is het zo dat het van belang is deuren te openen als er een kind wordt geboren of als er iemand sterft. Dit, opdat zo een gebeurtenis onbelemmerd kan verlopen. Bij een geboorte wordt het nieuwe zieltje verwelkomd door de deur open te laten staan. Bij een sterfgeval wordt de heenreis van de ziel van de overledene "vergemakkelijkt" door de deur open te laten staan. 

Men vindt dit bijgeloof overal ter wereld. Het brengt ongeluk uw huis achter te laten terwijl alle deuren binnen én buiten openstaan.
Doe nooit de voordeur open zonder dat de achterdeur dicht is. Dit stamt uit de dagen toen men vreesde dat de kwade geesten op die manier gemakkelijk hun intrek in huis konden nemen.

In Suriname is het de gewoonte om achterstevoren het huis te betreden, als men 's avonds na 10 uur thuiskomt. Alvorens naar binnen te gaan, keert men zich om en loopt met het gelaat naar buiten gericht naar binnen. Men gelooft dat op deze manier kwade geesten die hen op weg naar huis stiekem gevolgd zijn, zich betrapt zullen voelen en zullen weggaan.

De Romeinen meenden dat het ongeluk zou brengen als iemand met de linkervoet het eerst over de drempel stapte bij het naar binnen gaan. Daarom was er bij de deur altijd een knecht aanwezig die erop toezag dat dit niet zou gebeuren. In Engeland heet de huisknecht die opendoet nog 'footman'.

In Duitsland zal men nooit hard een deur dichtgooien als er een gestorvene in huis is, want de dreun bezeert dan de ziel.

In Afrika zullen de inboorlingen nooit het stof uit hun hutten door de deur wegvegen als er iemand gestorven is. Pas een jaar na het laatste sterfgeval durven ze dat weer te doen; de reden: mocht de ziel van de overledene nog ronddwalen in huis, zou het de indruk kunnen krijgen dat men hem/haar probeert het huis uit te vegen...........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten