maandag 16 oktober 2017

Generatie bubbles van "talking heads"


Psychologen hebben verschillende karakterisaties van mensen. Ondermeer naar leeftijden zoals hieronder weergegeven:

- 1910 – 1928: Vooroorlogse generatie
- 1928 – 1940: Stille generatie
- 1940 – 1955: Babyboomgeneratie
- 1955 – 1970: Generatie X
- 1970 – 1980: Pragmatische generatie
- 1980 – 2000: Millenials

Als kind van de ‘stille generatie’ – nou ja, voor mij niet echt stil-  en late ‘babyboomer’ heb ik een relatie met een  millenial mens en kinderen geboren na 2010! Heel wat generatie bubbels ineen om te ondergaan en mee om te gaan. Kom uit die gevangenschappen!!


Karakteristiek van ondermeer millenials
- hoogst individualistisch opgevoed; zien zichzelf als de maat der dingen en ze geloven dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor alle geluk en wel in hun leven. Dus bij ongeluk is dat je eigen schuld
- de tijd tussen puberteit en volwassenheid is langer geworden; volwassenheid wordt naar voren geschoven
- de maat der dingen wordt bepaald door gerichtheid naar de ander
- opgevoed in zeer goede tijden waarin de sky the limit is met hoge verwachtingen
- hoge eisen van zichzelf;  het ideale eigen zelf
Mooi weer mensen met zeer grote ego beelden en soms losstaand van de werkelijke werkelijkheid om hen heen. Leven in een eigen bubbel zoals dat heet.

Bron: Thijs Launspach MSc. (Universiteit van Amsterdam)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten