zondag 5 maart 2017

Menselijke vermogens “Intelligenties” in haar zeven indelingen

Daar zijn allerlei indelingen quotiënten bij een mens te herkennen.

Bekend zijn al het intelligentie quotiënt(IQ), je mentale bewustzijn in de tijd en dateert uit eind 19e begin 20ste eeuw. Een aspect van het I.Q. is het rationeel quotiënt ; het vermogen de reële feiten te betrekken bij je besluitvorming.  Een gegeven dat in de moderne populistische politiek weer teniet wordt gedaan.
Ook bekend is  het emotioneel quotiënt (EQ) dat halverwege de jaren negentig geïntroduceerd werd door Daneil Goleman als vaardigheidsvermogen om vanuit de emotie adequaat te reageren op de buitenwereld, een ruimtefenomeen.
 
Minder bekend zijn LQ,  het meest oude quotiënt, het  lichaamsbewustzijn en de vaardigheid betreft om zintuiglijke materie impulsen te volgen. Ook minder bekend is de  SQ, de spirituele intelligentie dat Danah Zohar en Ian Marchall in 2000 introduceerden: de no-mind, het zijn, bewustzijn en veel beoefend in spirituele tradities. 
En het minst herkend is de KQ is de kosmische intelligentie en benoem ik het rondom bewustzijn, het kosmische Oer-Alzijn en past meer in de toekomst voorbij het planetaire bewustzijn.
En dan heb je  in het waarnemen van andere werkelijkheden/dimensies , de SDQ (subtiele quotiënt), dat ook heel Oeroud is,  waar ik me vooral mee bezig houd,
 
Een nieuw begrip dat ik wil herintroduceren is het aantrekkelijkheid quotiënt, het A.Q,  een aspect van het L.Q. In het bedrijfsleven zou je het erotische kapitaal kunnen noemen naast de andere kapitaalsvormen. Aspecten daarvan zijn: de sexappeal ( het beweeglijke torso met haar extremiteiten), de uiterlijke schoonheid van het gezichtsfront, de sociale attractiviteit uitgedrukt in charme en innemendheid. En aspecten als levendigheid, sociale presentatie door kleding, make up en allerlei accessoires en ten slotte de seksuele energie en competentie. Alle aspecten verband houdende de zinnen en lichamelijkheid. 
 
Het is heel interessant om de uitdrukkingsvormen persoonlijk te onderzoeken en vooral te ontdekken van wie je dat hebt overgenomen en wat je authentiek beweging is.  De SQ wordt in deze tijd veel geëxploiteerd ter compensatie van het mentale en het onderdrukkende materialisme dat mens vervreemdend werkt.  SQ is in deze tijd belangrijker aan het worden voor zowel man als vrouw en betreft de oude polariteiten van elektrisch, zon, mannelijk versus magnetisch, maan, vrouwelijkheid. In deze tijd wordt het nog veel uiterlijk uitgeleefd maar het heeft ook een innerlijke podium. De interne SQ.
Allemaal grootheden  om je eigen plaats te herkennen en vooral te onderzoeken wat wel of niet authentiek is.
 

Je hebt een aangeboren kwaliteit met zwakke en sterke momenten.  Deze tijd trainen heel veel mensen het mentale en verwaarlozen het lichamelijke en voeden het emotionele lichaam met materie door ondermeer emotie-eten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten